Fagrådet

Sist oppdatert:

Tor Ingebrigtsen fra UiT, Norges arktiske universitet, og Universitetssyke-huset Nord-Norge leder fagrådet. Petter Brandal fra Oslo universitetssykehus er nestleder. Sammen med resten av fagrådet står de for den faglige ledelsen. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og har ansvar for daglig drift. Kvalitetsregisteransvarlig er Ine Marie Larsson.

I fagrådet er alle medlemsorganisasjonene i Norsk hjernesvulstkonsortium, og dermed også alle de fire helseregionene, representert. Pasientbehandling-en skjer i nært samarbeid mellom flere medisinske spesialiteter. Fagrådet består derfor av representanter fra fagfeltene nevrologi, nevroradiologi, nevrokirurgi, nevropatologi og nevroonkologi.

Medlemmer av fagrådet:

Helse Sør-Øst:

Petter Brandal

 

Onkolog og nestleder i fagrådet

 

Oslo universitetssykehus

Kristian Jenssen

Nevrolog

Sykehuset i Vestfold

Pitt Frederik Niehusmann

Nevropatolog

Oslo universitetssykehus

Erlend Skaga

Nevrokirurg

Oslo universitetssykehus

Einar Osland Vik-Mo

Nevrokirurg

Oslo universitetssykehus

Helse Midt:

Anne J. Skjulsvik

 

Patolog

 

St. Olavs hospital

Tora Solheim

Onkolog

St. Olavs hospital

Ole Solheim

Nevrokirurg

St. Olavs hospital

Helse Vest:

Rolf Bjerkvig

 

Professor

 

Universitetet i Bergen

Hrvoje Miletic

Patolog

Haukeland universitetssykehus

Stephanie Agnes Regina Schipmann-Miletic

Nevrokirurg

Haukeland universitetssykehus

Leif Oltedal

Radiolog

Haukeland universitetssykehus

Terje Sundstrøm

Nevrokirurg

Haukeland universitetssykehus

Helse Nord:

Tor Ingebrigtsen

 

Nevrokirurg og leder i fagrådet

 

Universitetssykehuset Nord-Norge

Kirsten Marienhagen

Onkolog

Universitetssykehuset Nord-Norge

Kreftregisteret:

Tom Børge Johannesen

 

Ledelsesrepresentant

 

Kreftregisteret

Liv Marit Dørum

Fagansvarlig for kvalitetsregistrene

Kreftregisteret

Cassie Trewin-Nybråten

Statistiker

Kreftregisteret

Ine Marie Larsson

Kvalitetsregisteransvarlig

Kreftregisteret