Fagrådet

Sist oppdatert:

Tor Ingebrigtsen fra UiT, Norges arktiske universitet, og Universitetssyke-huset Nord-Norge leder fagrådet. Petter Brandal fra Oslo universitetssykehus er nestleder. Sammen med resten av fagrådet står de for den faglige ledelsen. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og har ansvar for daglig drift. Kvalitetsregisteransvarlig er Ine Marie Larsson.

I fagrådet er alle medlemsorganisasjonene i Norsk hjernesvulstkonsortium, og dermed også alle de fire helseregionene, representert. Pasientbehandling-en skjer i nært samarbeid mellom flere medisinske spesialiteter. Fagrådet består derfor av representanter fra fagfeltene nevrologi, nevroradiologi, nevrokirurgi, nevropatologi og nevroonkologi.

Medlemmer av fagrådet:

Helse Sør-Øst:
Petter Brandal, Oslo universitetssykehus
Pitt Frederik Niehusmann, Oslo universitetssykehus
Erlend Skaga, Oslo universitetssykehus
Einar Osland Vik-Mo, Oslo universitetssykehus

Helse Midt-Norge:
Anne J. SKjulsvik, St. Olavs hospital
Tora Solheim, St. Olavs hospital
Ole Solheim, St. Olavs hospital

Helse Vest:
Rolf Bjerkvig, Universitet i Bergen
Hrvoje Miletic, Haukeland universitetssykehus
Stephanie Agnes Regina Schipmann-Miletic, Haukeland universitetssykehus
Leif Oltedal, Haukeland universitetssykehus
Terje Sundstrøm, Haukeland universitetssykehus

Helse Nord:
Lasse Andreassen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Kirsten Marienhagen, Universitetssykehuset Nord-Norge

For Kreftregisteret:
Ine Marie Larsson, statistiker og kvalitetsregisteransvarlig
Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene
Cassie Trewin-Nybråten, epidemiolog                                                                                            Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant