Resultater fra tykk- og endetarmskreftregisteret

Årsrapporter

Seneste årsrapport

Årsrapport 2015 Tykk- og endetarmskreft.pdf


 Tidligere rapporter