Resultater fra Tykk- og endetarmskreftregisteret

Sist oppdatert:

Årsrapporter

Seneste årsrapport

Årsrapport 2023 Tykk- og endetarmskreft

Tidligere rapporter

Årsrapport 2022 Tykk- og endetarmskreft

Årsrapport 2021 Tykk- og endetarmskreft

Årsrapport 2020 Tykk- og endetarmskreft (PDF)

Årsrapport 2019 Tykk- og endetarmskreft (PDF)

Årsrapport 2018 Tykk- og endetarmskreft

Årsrapport 2017 Tykk- og endetarmskreft

Årsrapport 2016 Tykk- og endetarmskreft

Årsrapport 2015 Tykk- og endetarmskreft.pdf

 

Årsrapport 2008-2014/1996-2014 Tykk og endetarmskreft

Årsrapport tykk-og endetarmskreft 2014

Årsrapporten for 2013 omfatter alle pasienter som er operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010. Registeret ble utvidet med tykktarmskreft i 2007, og årsrapporten offentliggjør resultater for pasienter med tykktarmskreft i perioden 2007-2010

Årsrapporten for 2009 omfatter alle pasienter som er kurativt operert med endetarmskreft i perioden 1993-2007, og pasienter som er diagnostisert med tykktarmskreft i 2007.

Årsrapport for 1993 - 2004 for behandling av pasienter med endetarmskref