Tykk- og endetarmskreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

Harwig Körner, kirurg, Stavanger universitetssykehus

hartwig.korner@uib.no

 

Medlemmer av referansegruppen for tykk- og endetarmskreftregisteret

 

Helse Sør-Øst:

Marianne Grønlie Guren, onkolog, Oslo universitetssykehus
Gro Wiedswang, kirurg, Oslo universitetssykehus
Arne Færden, kirurg, Akershus universitetssykehus
Stein Larsen, kirurg, Oslo universitetssykehus
Morten Tandberg Eriksen, kirurg,  Oslo universitetssykehus
Morten Brændengen, onkolog, Oslo universitetssykehus
Thomas Moger, kirurg, Sykehuset Innlandet

Helse Midt:

Arne Wibe, kirurg, St. Olavs Hospital
Hans Wasmuth, kirurg, St. Olavs Hospital
Eva Hofsli, onkologi, St. Olavs Hospital

Helse Vest:

Hartwig Körner, kirurg, Stavanger universitetssykehus
Frank Pfeffer, kirurg, Haukeland universitetssykehus
Halfdan Sørbye, onkolog, Haukeland universitetssykehus
Marianne Sande, Radiolog, Stavanger Universitetssykehus
Kjartan Stormark, Stipendiat, Stavanger Universitetssykehus

Helse Nord:

Stig Norderval, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Magnar Johannes Johansen, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Sonja Steigen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Kreftregisteret:

Kristin Oterholt Knudsen, kvalitetsregisteransvarlig
Øyvind Holme, prosjektleder Colorectalscreeningprosjektet
Bjørn Møller, avdelingsleder Registeravdelingen
Liv Marit Rønning Dørum, nestleder Registerseksjonen
Inger Kristin Larsen, forsker

Stipendiater:

Kjartan Stormork, stipendiat Stavanger universitetssykehus