Tykk- og endetarmskreftregisterets fagråd

Sist oppdatert: 23.09.2020

Leder av fagrådet

Harwig Körner, kirurg, Stavanger universitetssykehus

hartwig.korner@uib.no

Medlemmer av fagrådet for tykk- og endetarmskreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Marianne Grønlie Guren, onkolog, Oslo universitetssykehus

Gro Wiedswang, kirurg, Oslo universitetssykehus

Arne Færden, kirurg, Akershus universitetssykehus

Stein Larsen, kirurg, Oslo universitetssykehus

Morten Tandberg Eriksen, kirurg, Oslo universitetssykehus

Morten Brændengen, onkolog, Oslo universitetssykehus

Thomas Moger, kirurg, Sykehuset Innlandet

Øyvind Holme, gastroenterolog, Sørlandet sykehus HF

Helse Midt:

Arne Wibe, kirurg, St. Olavs Hospital

Hans Wasmuth, kirurg, St. Olavs Hospital

Eva Hofsli, onkologi, St. Olavs Hospital

Helse Vest:

Hartwig Körner, kirurg, Stavanger universitetssykehus

Frank Pfeffer, kirurg, Haukeland universitetssykehus

Halfdan Sørbye, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Cornelia Rösler, radiolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Nord:

Stig Norderval, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Magnar Johansen, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Sonja Steigen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Kreftregisteret:

Kristin Oterholt Knudsen, kvalitetsregisteransvarlig

Bjørn Møller, avdelingsleder

Liv Marit Rønning Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistreneInger

Kristin Larsen, forsker

Stein Aaserud, statistiker