Tykk- og endetarmskreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av Nasjonalt kvalitetsregister for tykk-og endetarmskreft gjøres i tett samarbeid med Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe-Colorectal (NGICG-CR). Fagrådet er bredt sammensatt med onkologer, gastrokirurger,
gastromedisiner, radiolog, patolog, epidemiolog og representanter fra Kreftregisteret.

Alle helseregioner og representanter fra større og mindre sykehus er representert i gruppen. Denne representasjonen har erfaringsmessig vært viktig for å sikre registeret en solid nasjonal forankring blant de som er engasjert i behandling av pasienter med tykk- og endetarmskreft.

Medlemmene i gruppen er innstilt av styret i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og formelt oppnevnt av de regionale helseforetakene. Kreftregisteret utpeker sine egne representanter. 

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og har ansvaret for den daglige driften av kvalitetsregisteret. Kvalitetsregisteransvarlig er Tanja Natvig Sørstrøm.

Leder av fagrådet

Arne Wibe, kirurg, St. Olavs Hospital

arne.wibe@ntnu.no

Medlemmer av fagrådet for tykk- og endetarmskreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Marianne Grønlie Guren, onkolog, Oslo universitetssykehus

Maria Gaard, kirurg, Oslo universitetssykehus

Stein Larsen, kirurg, Oslo universitetssykehus

Morten Brændengen, onkolog, Oslo universitetssykehus

Thomas Moger, kirurg, Sykehuset Innlandet

Jørgen Smeby, Oslo universitetssykehus

Helse Midt:

Arne Wibe, kirurg, St. Olavs Hospital

Tor Eivind Bernstein, kirurg, St. Olavs Hospital

Eva Hofsli, onkologi, St. Olavs Hospital

Helse Vest:

Hartwig Körner, kirurg, Stavanger universitetssykehus

Frank Pfeffer, kirurg, Haukeland universitetssykehus

Halfdan Sørbye, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Cornelia Rösler, radiolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Nord:

Stig Norderval, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Magnar Johansen, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Sonja Steigen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Kreftregisteret:

Tanja Natvig Sørstrøm, kvalitetsregisteransvarlig            

Inger Kristin Larsen, forsker

Kristin Ranheim Randel, leder for Tarmscreeningseksjonen

Aina Balto, statistiker