Tykk- og endetarmskreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

Marianne Grønlie Guren, onkolog Oslo universitetssykehus

marianne.gronlie.guren@ous-hf.no

 

Medlemmer av referansegruppen for tykk- og endetarmskreftregisteret

 

Helse Sør-Øst:

Marianne Grønlie Guren, onkolog, Oslo universitetssykehus
Gro Wiedswang, kirurg, Oslo universitetssykehus
Arne Færden, kirurg, Akershus universitetssykehus
Stein Larsen, kirurg, Oslo universitetssykehus
Morten Tandberg Eriksen, kirurg,  Oslo universitetssykehus
Morten Brændengen, onkolog, Oslo universitetssykehus
Anders Drolsum, radiolog, Oslo universitetssykehus

 

Helse Midt:

Arne Wibe, kirurg, St. Olavs Hospital
Tom-Harald Edna, kirurg, Sykehuset Levanger
Hans Wasmuth, kirurg, St. Olavs Hospital
Eva Hofsli, onkologi, St. Olavs Hospital

Helse Vest:

Hartwig Körner, kirurg, Stavanger universitetssykehus
Frank Pfeffer, kirurg, Haukeland universitetssykehus
Olav Dahl, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Nord:

Stig Norderval, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Magnar Johannes Johansen, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Sonja Steigen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Geir Tollåli, gastromedisiner, Nordlandssykehuset Bodø 

Kreftregisteret:

Kristin Oterholt Knudsen, spesialkonsulent. Sekretær i referansegruppen
Bjørn Møller, avdelingsleder Registeravdelingen
Liv Marit Rønning Dørum, rådgiver
Inger Kristin Larsen, forsker

Stipendiater:

Linn Merete Åsli, stipendiat Kreftregisteret
Kjartan Stormork, stipendiat Stavanger universitetssykehus