Tykk- og endetarmskreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av Nasjonalt kvalitetsregister for tykk-og endetarmskreft gjøres i tett samarbeid med Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe-Colorectal (NGICG-CR). Fagrådet er bredt sammensatt med onkologer, gastrokirurger, gastromedisiner, radiolog, patolog, epidemiolog og representanter fra Kreftregisteret.

Alle helseregioner og representanter fra større og mindre sykehus er representert i gruppen. Denne representasjonen har erfaringsmessig vært viktig for å sikre registeret en solid nasjonal forankring blant de som er engasjert i behandling av pasienter med tykk- og endetarmskreft.

Medlemmene i gruppen er innstilt av styret i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og formelt oppnevnt av de regionale helseforetakene. Kreftregisteret utpeker sine egne representanter. 

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og har ansvaret for den daglige driften av kvalitetsregisteret. Kvalitetsregisteransvarlig er Tanja Natvig Sørstrøm.

Leder av fagrådet

Arne Wibe, St. Olavs Hospital

arne.wibe@ntnu.no

Medlemmer av fagrådet for tykk- og endetarmskreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus
Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus
Jørgen Smeby, Oslo universitetssykehus
Stein Larsen, Oslo universitetssykehus
Maria Gaard, Oslo universitetssykehus
Lene Larssen, Oslo universitetssykehus
Knut Magne Augestad, Akershus universitetssykehus
Thomas Moger, Sykehuset Innlande

Helse Midt:

Arne Wibe, St. Olavs Hospital
Tor Eivind Bernstein, St. Olavs Hospital
Eva Hofsli, St. Olavs Hospital

Helse Vest:

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssjukehus
Frank Pfeffer, Haukeland universitetssjukehus
Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssjukehus
Cornelia Rösler, Haukeland universitetssjukehus

Helse Nord:

Stig Norderval, UNN Tromsø
Magnar Johansen, UNN Tromsø
Sonja Steigen, UNN Tromsø

Kreftregisteret:

Tanja Natvig Sørstrøm, kvalitetsregisteransvarlig  
Inger Kristin Larsen, ledelsesrepresentant
Aina Balto, statistiker                                                                                                              Kristin Ranheim Randel, leder for tarmkreftscreening