Forskning med bruk av data fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft for jevnlig forespørsler om utlevering av data til bruk i forskning. Det er gitt ut data fra til tre ulike større prosjekter i første halvdel av 2018, i tillegg til en rekke utleveringer av generell statistikk og tabeller. Referansegruppen har en stipendiat (Kjartan Stormark) med pågående PhD-prosjekt og en stipendiat (Linn Merete Åsli) har disputert i 2018.

Publiserte artikler som er listet under er avgrenset til forfattere som er i referansegruppen/tilknyttede stipendiater og som har publisert på data fra registeret.

 

Forskningsprosjektet til Kjartan Stormark (Stavanger universitetssykehus, Universitet i Bergen):

”Coloncancer i Norge: Standarder, utfordringer og framtidige forbedringer.”

- Prosjektet skal fokusere på tidlige resultater ved behandling av tykktarmskreft (30-dagers morbiditet og mortalitet) og langtidsresultater (overlevelse, metastaser og lokalt residiv).

 

Artikler publisert i 2018:

”Treatment and survival of rectal cancer patients over the age of 80 years: a EURECCA international comparison.” Vermeer NCA, Claassen YHM, Derks MGM, Iversen LH, van Eycken E, Guren MG et al. British Journal of Cancer. 2018 Jul.

- Resultatene viser variasjon for 5 årsrelativ overlevelse og stor variasjon i behandlingen mellom land for pasienter med endetarmskreft, spesielt ved bruk av preoperativ strålebehandling hos Stadium I–III-pasienter og hos stadium IV pasientene som gjennomgår kirurgi.

 

”Treatment and survival of colon cancer patients over the age of 80 years: a EURECCA international comparison”. Vermeer NCA, Claassen YHM, Derks MGM, Iversen LH, van Eycken E, Guren MG et al. Oncologist. 2018 Aug;23 (8):982-990.

- Resultatet viser at det er betydelig variasjon i graden av behandling og overlevelse mellom land for pasienter med tykktarmkreft kreft i alderen 80 år eller eldre.

 

Artikler publisert i 2016/2017:

Two Countries – Two treatment strategies for rectal cancer.”  Glimelius B, Myklebust TÅ, Lundqvist K, Wibe A, Guren MG. Radiotherapy and Oncology 2016 Dec

- Resultatene viste forskjeller i bruk av preoperativ stråleterapi ved endetarmskreft i Norge og Sverige og sammenlignet forekomst av lokale tilbakefall og overlevelse. : 121(3):357-363
 
“Preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer and impact on outcomes - A population-based study.”  Åsli LM, Johannesen TB, Myklebust TÅ, Eriksen MT, Guren MG. Radiotherapy and Oncology 2017 Jun; 123(3):446-453

- Resultater viser at bruk av preoperativ strålebehandling (med eller uten kjemoterapi) ved endetarmskreft gir reduksjon i risiko for lokalt tilbakefall og indikasjon på økt relativ overlevelse.