Forskning med bruk av data fra Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Referansegruppen har to stipendiater med pågående PhD-prosjekter. 

 

Forskningsprosjektet til Kjartan Stormark (Stavanger Universitetssykehus, Universitet i Bergen):

  • ”Coloncancer i Norge: Standarder, utfordringer og framtidige forbedringer.”
  • Prosjektet skal fokusere på tidlige resultater ved behandling av tykktarmskreft (30-dagers morbiditet og mortalitet) og langtidsresultater (overlevelse, metastaser og lokalt residiv).

 

Forskningsprosjektet til Linn Merete Åsli (Kreftregisteret, Oslo Universitetssykehus):

  • “Økt bruk av preoperativ strålebehandling for endetarmskreft i Norge og betydning for lokale residiv, fjernmetastaser og overlevelse.”
  • Prosjektet har som mål å undersøke om kvalitetsforbedringen av planlagt strålebehandling og økningen av gitt (kjemoterapi) strålebehandling har påvirket behandlingsresultatene for relativ overlevelse, insidens av fjernmetastaser og lokalt tilbakefall for primær endetarmskreft.

 

Forskningsprosjektet til Liv Marit Dørum

  • Prosjektet har som mål å undersøke om datakvalitet i Rectumcancerregisteret er velegnet til vitenskaplige undersøkelser. Man vil undersøke dette ved å analysere kompletthet, validitet og komparabilitet.

 

Artikkelen til K. Stormark et.al

  • “Nationwide implementation of laparoscopic surgery for colon cancer: short-term outcomes and long-term survival in a population-based cohort.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26905577

Artikkelen viser kortsiktige og langsiktige resultater av laparoskopisk og åpen kirurgi for behandling av tykktarmskreft.