Dekningsgrad og datakvalitet i Tykk- og endetarmskreftregisteret

Sist oppdatert: 23.09.2020

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med tykk- og endetarmskreft i Norge skal være inkludert i registeret. 2910 personer fikk tykktarmskreft i 2019, mens 1110 personer fikk endetarmskreft.

Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer rapportering til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Dekningsgraden av klinisk utredningsmelding for tykktarmskreft var 79.5 %, mens for kirurgimelding var den 90.8 %. Dekningsgraden av klinisk utredningsmelding for endetarmskreft var 80.5 %, mens for kirurgimelding var den 90.6 %.

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler