Dekningsgrad og datakvalitet i Tykk- og endetarmskreftregisteret

Sist oppdatert:

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med tykk- og endetarmskreft i Norge skal være inkludert i registeret. Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 99.7 prosent av alle pasienter diagnostisert med tykktarmskreft og 99.9 prosent med endetarsmkreft.

Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer rapportering til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Tykk- og endetarmskreft utredes og/eller behandles ved samtlige av landets sykehus og alle sykehus rapporterer til Kreftregisteret.

Resultater for dekningsgrad for utredningsmelding og kirurgimelding 2022:

• Tykktarmskreft utredningsmelding: 74,1 %
• Tykktarmskreft kirurgimelding: 84,9 %
• Endetarmskreft utredningsmelding: 74,6 %
• Endetarmskreft kirurgimelding: 89,8 %

Årsrapporten for tykk- og endetarmskreft publiseres mye tidligere i 2022, noe som kan forklare et lavere resultat på dekningsgraden av klinisk informasjon sammenlignet med 2021. Kvalitetsregisteret og fagrådet har i 2022 fortsatt å holde fokus for å øke rapporteringen, men man ser fortsatt en lavere dekningsgrad for utredningsmelding enn kirurgimelding. Det godt etablerte samarbeidet med kontaktpersonene ved sykehusene er en viktig faktor for resultatene. Kvalitetsregisteret mottar også jevnlig henvendelser med forespørsler tilknyttet rapportering.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten.

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler