Melanomregisterets fagråd

Sist oppdatert: 28.09.2020

Leder av fagrådet

Henrik Løvendahl Svendsen, overlege, Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

henrik.lovendahl.svendsen@helse-bergen.no 

Medlemmer av fagrådet for Melanomregisteret

Helse Sør-Øst:

Ingrid Roscher, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Linn Landrø, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet                                               Truls Ryder, Oslo universitetssykehuset Radiumhospitalet  
Nils Andreas Eide, Oslo universitetssykehus Ullevål
Thomas Bærland, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Steinar Aamdal, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Hans Petter Gullestad, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Kari Dolven Jacobsen, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet                      Robert Hermann, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet                                         Marta Sølvi Nyakas, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Anna K. Winge-Main, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Marianne Fretheim, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Jürgen Geisler, Akershus universitetssykehus

Helse Vest:

Ingeborg Margrethe Bachmann, Haukeland universitetssykehus
Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssykehus                                                  Cornelia Schuster, Haukeland universitetssykehus                                                            Rita Grude Ladstein, Haukeland Universitetssykehus                                               Henrik Løvendahl Svendsen, Haukeland universitetssykehus                                         Sura Mohammed Aziz, Haukeland Universitetssykehus
Gulati Ankush, Haukeland Universitetssykehus
Jarle Kjøsen, Stavanger Universitetssykehus

Helse Midt:

Marit Langmyr, St. Olavs Hospital                                                                                  Hans Fjøsne, St. Olavs Hospital
Jarle Karlsen, St. Olavs Hospital
Ragnhild Telnes, St. Olavs Hospital                                                                              Håvard Nordgaard, St. Olavs Hospital                                                                            Ellen Bjørge, St. Olavs Hospital                                                                                        Olav Toai Duc Nguyen, Sykehuset Levanger

Helse Nord:

Anita Amundsen, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Katja Bremnes, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Solveig Nergård, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø                                     Line Hjelle, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Thomas Sjøberg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø                                 Solveig Nergård, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Allmennlege:

Lene Kristine Kroken, allmennlege, Nesttun Allmennlegepraksis

Kreftregisteret:

Hilde Hedemann Brenn, kvalitetsregisteransvarlig
Siri Larønningen, spesialrådgiver
Trude Eid Rodsahm, forsker                                                                                           Anna Skog, statistiker