Melanomregisterets fagråd

Sist oppdatert: 09.06.2022

I tråd med Kreftregisterets retningslinjer for utvikling og drift av kvalitets-registrene samt vedtekter for kvalitetsregistrenes fagråd, ble det etablert et fagråd for Nasjonalt kvalitetsregister for melanom våren 2014. Det er Norsk
melanomgruppe (NMG) som fungerer som fagråd for Melanomregisteret.

NMG har som faggruppe flere roller, blant annet har de oppdraget med å lage nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av melanom. Det er Oddbjørn Straume som leder faggruppen, mens fagrådet blir ledet av Henrik Løvendahl Svendsen.

Leder av fagrådet

Henrik Løvendahl Svendsen, overlege, Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

henrik.lovendahl.svendsen@helse-bergen.no 

Medlemmer av fagrådet for Melanomregisteret

Helse Sør-Øst:

Ingrid Roscher, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Linn Landrø, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet                                  Lovise Olaug Mæhle, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet                 Truls Ryder, Oslo universitetssykehuset Radiumhospitalet  
Nils Andreas Eide, Oslo universitetssykehus Ullevål
Thomas Bærland, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Kari Dolven Jacobsen, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet                Robert Hermann, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet                         Marta Sølvi Nyakas, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Anna K. Winge-Main, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Marianne Fretheim, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet               Ayca Løndalen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet                      Alec Thompson, Oslo universitetssykehus                                                Tone Vamre, Oslo universitetssykehus
Jürgen Geisler, Akershus universitetssykehus                                           

Helse Vest:

Ingeborg Margrethe Bachmann, Haukeland universitetssykehus
Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssykehus                                       Cornelia Schuster, Haukeland universitetssykehus                                       Rita Grude Ladstein, Haukeland Universitetssykehus                                    Henrik Løvendahl Svendsen, Haukeland universitetssykehus                         Sura Mohammed Aziz, Haukeland Universitetssykehus
Gulati Ankush, Haukeland Universitetssykehus
Elisabeth Jåthun, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

Marit Langmyr, St. Olavs Hospital                                                               Hans Fjøsne, St. Olavs Hospital
Jarle Karlsen, St. Olavs Hospital
Ragnhild Telnes, St. Olavs Hospital                                                              Håvard Nordgaard, St. Olavs Hospital                                                          Ellen Bjørge, St. Olavs Hospital                                                                   Olav Toai Duc Nguyen, Sykehuset Levanger

Helse Nord:

Anita Amundsen, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Katja Bremnes, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Nina Teigen Dermatolog Nord-Norge, Tromsø                                          Line Hjelle, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø                         Thomas Sjøberg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø                          Solveig Nergård, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Allmennlege:

Lene Kristine Kroken, allmennlege, Nesttun Allmennlegepraksis

Kreftregisteret:

Hilde Hedemann Brenn, kvalitetsregisteransvarlig
Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant
Trude Eid Rodsahm, forsker                                                                       Anna Skog, statistiker