melanomregisterets fagråd

Leder av fagrådet

Henrik Løvendahl Svendsen, overlege, Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

henrik.lovendahl.svendsen@helse-bergen.no 

Medlemmer av fagrådet for Melanomregisteret

Helse Sør-Øst:

Ingrid Roscher, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Truls Ryder, Oslo universitetssykehuset Rikshospitalet
Nils Andreas Eide, Oslo universitetssykehus Ullevål
Thomas Bærland, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Lovise Olaug Mæhle, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Steinar Aamdal, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Hans Petter Gullestad, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Kari Dolven Jacobsen, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Marta Sølvi Nyakas, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Anna K. Winge-Main, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Marianne Fretheim, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Jürgen Geisler, Akershus universitetssykehus

Helse Vest:

Lars Andreas Akslen, Haukeland universitetssykehus
Ingeborg Margrethe Bachmann, Haukeland universitetssykehus
Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssykehus
Henrik Løvendahl Svendsen, Haukeland universitetssykehus
Jarle Kjøsen, Stavanger Universitetssykehus

Helse Midt:

Hans Fjøsne, St.Olavs Hospital
Jarle Karlsen, St.Olavs Hospital
Ragnhild Telnes, St.Olavs Hospital

Helse Nord:

Anita Amundsen, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Katja Bremnes, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Solveig Nergård, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Silje Fismen, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Allmennlege:

Lene Kristine Kroken, allmennlege, Nesttun Allmennlegepraksis

Kreftregisteret:

Hilde Hedemann Brenn, kvalitetsregisteransvarlig
Siri Larønningen, spesialrådgiver
Trude Eid Rodsahm, forsker