Melanomregisterets fagråd

Sist oppdatert:

I tråd med Kreftregisterets retningslinjer for utvikling og drift av kvalitets-registrene samt vedtekter for kvalitetsregistrenes fagråd, ble det etablert et fagråd for Nasjonalt kvalitetsregister for melanom våren 2014. Det er Norsk
melanomgruppe (NMG) som fungerer som fagråd for Melanomregisteret.

NMG har som faggruppe flere roller, blant annet har de oppdraget med å lage nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av melanom. Det er Oddbjørn Straume som leder faggruppen, mens fagrådet blir ledet av Henrik Løvendahl Svendsen.

Leder av fagrådet

Henrik Løvendahl Svendsen, overlege, Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

henrik.lovendahl.svendsen@helse-bergen.no 

Medlemmer av fagrådet for Melanomregisteret

Helse Sør-Øst:

Ingrid Roscher, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Linn Landrø, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Lovise Olaug Mæhle, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Truls Ryder, Oslo universitetssykehuset Radiumhospitalet  
Nils Andreas Eide, Oslo universitetssykehus Ullevål
Thomas Bærland, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Kari Dolven Jacobsen, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet Robert Hermann, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet Marta Nyakas, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Anna K. Winge-Main, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Marianne Fretheim, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet Ayca Løndalen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Alec Thompson, Oslo universitetssykehus Tone Vamre, Oslo universitetssykehus
Jürgen Geisler, Akershus universitetssykehus                                           

Helse Vest:

Ingeborg Margrethe Bachmann, Haukeland universitetssykehus
Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssykehus Cornelia Schuster, Haukeland universitetssykehus        Rita Grude Ladstein, Haukeland Universitetssykehus Henrik Løvendahl Svendsen, Haukeland universitetssykehus Sura Mohammed Aziz, Haukeland Universitetssykehus
Gulati Ankush, Haukeland Universitetssykehus
Elisabeth Jåthun, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

Marit Langmyr, St. Olavs Hospital Hans Fjøsne, St. Olavs Hospital
Jarle Karlsen, St. Olavs Hospital
Ragnhild Telnes, St. Olavs Hospital Håvard Nordgaard, St. Olavs Hospital                                                Ellen Bjørge, St. Olavs Hospital Olav Toai Duc Nguyen, Sykehuset Levanger

Helse Nord:

Anita Amundsen, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Katja Bremnes, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Nina Teigen Dermatolog Nord-Norge, Tromsø Line Hjelle, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø          Thomas Sjøberg, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Solveig Nergård, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Allmennlege:

Lene Kroken, allmennlege, Nesttun Allmennlegepraksis

Kreftregisteret:

Hilde Hedemann Brenn, kvalitetsregisteransvarlig
Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant
Trude Eid Rodsahm, forsker                                                                       Anna Skog, statistiker