Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

3126 nordmenn fikk diagnosen melanom i 2023. Ny medisinsk behandling av pasientgruppen med spredning av melanom ser ut til å ha langvarig effekt.
Sist oppdatert:

Illustrasjonsbilde

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom ble etablert i 2008 gjennom et samarbeid mellom Kreftregisteret og Norsk Melanomgruppe. Registeret fikk nasjonal status i 2013, og skal bidra til å sikre at utredning og behandling skjer innenfor anbefalte rammer og frister. Samtidig kan registeret også påvise områder som trenger forbedrende tiltak.

Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp samt behandlingseffekter.

Melanomregisteret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av melanom i hud (ICD10 C43) og melanom i øye (C69), samt melanom i andre organer (f.eks. slimhinner).

Informasjon om melanom på Kreftforeningens internettsider.

Fakta om melanom på kreftregisteret.no

Nasjonalt kvalitetsregister for melanomkvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for melanom gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av melanom i hud (ICD10 C43) og melanom i øye (ICD10 C69), samt melanom i andre organer. 

Registeret samler opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen.

Melanom behandles med kirurgi, strålebehandling og/eller medikamentell behandling.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

De fleste melanompasienter utredes og behandles i primærhelsetjenesten, og følges opp i spesialhelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med melanom har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for melanom.

Resultater