Føflekkreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

Henrik Løvendahl Svendsen, overlege, Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

henrik.lovendahl.svendsen@helse-bergen.no 

Medlemmer av referansegruppen for føflekkreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Ingrid Roscher, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Nils Andreas Eide, Oslo universitetssykehus Ullevål
Michael Schneider, Oslo universitetssykehus Ullevål
Lovise Olaug Mæhle, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Steinar Aamdal, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Hans Petter Gullestad, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Kari Dolven Jacobsen, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Olav Inge Håskjold, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Marta Sølvi Nyakas, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet
Anna K. Winge-Main, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Jürgen Geisler, Akershus universitetssykehus

Helse Vest:

Lars Andreas Akslen, Haukeland universitetssykehus
Ingeborg Margrethe Bachmann, Haukeland universitetssykehus
Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssykehus
Henrik Løvendahl Svendsen, Haukeland universitetssykehus
Thomas Styles, Stavanger Universitetssykehus

Helse Midt:

Hans Fjøsne, St.Olavs Hospital
Jarle Karlsen, St.Olavs Hospital
Ragnhild Telnes, St.Olavs Hospital

Helse Nord:

Anita Amundsen, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Katja Bremnes, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Solveig Nergård, Univeristetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Allmennlege:

Lene Kristine Kroken, Allmennlege, Nesttun Allmennlegepraksis

Kreftregisteret:

Siri Larønningen
Trude Eid Rodsahm
Hilde Hedemann Brenn