Resultater fra prostatakreftregisteret

Sist oppdatert:

Seneste årsrapport:

Årsrapport 2022 Prostatkreft (PDF)


Tidligere årsrapporter:

Årsrapport 2021 Prostatakreft (PDF)

Årsrapport 2020 Prostatakreft (PDF)

Årsrapport 2019 Prostatakreft (PDF) 

Årsapport 2018 Prostatakreft

Årsrapport 2017 Prostatakreft

Årsrapport 2016 Prostatakreft

Årsrapport 2015 Prostatakreft.pdf

Årsrapport prostatakreft 2004-2013 (2014)

Årsrapport  2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2008

Årsrapport 2007 - inkludert nasjonale tall for 2004-2007

Årsrapport 2006 - inkludert nasjonale tall for 2004-2006

Til og med årsrapport 2008 ble årstallet satt etter hvilken årgang som var den siste inkluderte i rapporten. Denne praksisen endret seg i 2013 da årstallet ble satt til rapportens publiseringsår.