Resultater fra prostatakreftregisteret

Seneste årsrapport:

Årsrapport 2015 Prostatakreft.pdf 


 

Tidligere årsrapporter: 

Til og med årsrapport 2008 ble årstallet satt etter hvilken årgang som var den siste inkluderte i rapporten. Denne praksisen endret seg i 2013 da årstallet ble satt til rapportens publiseringsår.