Resultater fra prostatakreftregisteret

Sist oppdatert:

Seneste årsrapport:

Årsrapport 2023 Prostatkreft (PDF)


Tidligere årsrapporter:

Årsrapport 2022 Prostatkreft (PDF)

Årsrapport 2021 Prostatakreft (PDF)

Årsrapport 2020 Prostatakreft (PDF)

Årsrapport 2019 Prostatakreft (PDF) 

Årsapport 2018 Prostatakreft

Årsrapport 2017 Prostatakreft

Årsrapport 2016 Prostatakreft

Årsrapport 2015 Prostatakreft.pdf

Årsrapport prostatakreft 2004-2013 (2014)

Årsrapport  2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2008

Årsrapport 2007 - inkludert nasjonale tall for 2004-2007

Årsrapport 2006 - inkludert nasjonale tall for 2004-2006

Til og med årsrapport 2008 ble årstallet satt etter hvilken årgang som var den siste inkluderte i rapporten. Denne praksisen endret seg i 2013 da årstallet ble satt til rapportens publiseringsår.