Prostatakreftregisterets fagråd

Sist oppdatert: 24.09.2020

Leder av fagrådet

Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold.

erik.haug@siv.no 

Medlemmer av fagrådet for prostatakreft

 Helse Sør-Øst:

 • Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold
 • Viktor Berge, overlege dr. med spes. i generell kirurgi og urologi, urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Aker
 • Andreas Stensvold, fagansvarlig uroonkologi Oslo universitetssykehus. Leder NUCG, styremedlem NOF
 • Arne Berg, overlege, PhD, onkologi, onkologisk poliklinikk, Vestre Viken Drammen sykehus
 • Ola Christiansen, urolog, Sykehuset Innlandet Hamar
 • Christoph Müller, overlege PhD, onkologi, Senter for kreftbehandlig, Sørlandet sykehus Kristiansand
 • Vegar Mygland, urolog, Akershus universitetssykehus
 • Ulrika Axcrona, patolog, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet

Helse Midt:

 • Eirik Kjøbli, urolog, St. Olavs hospital
 • Øystein Størkersen, patolog, St. Olavs hospital
 • Sverre Langørgen, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
 • Torgrim Tandstad, onkolog, St. Olavs hospital

Helse Vest:

 • Christian Beisland, urolog Haukeland universitetssjukehus, leder NUF
 • Hans Espeland, overlege, kirurgisk avdeling, urologisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus
 • Rune Kvåle, onkolog, Haukeland universitetssykehus
 • Lars A. R. Reisæter, radiolog, Haukeland sykehus

Helse Nord:

 • Lars Hoem, urolog, Kirurgisk avdeling, NLSH Bodø
 • Tore Knutsen, urolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

Private:

 • Knut H. Klem, urolog, Dr. Klems klinikk
 • Espen Eggen, urolog, Aleris  Helse

Kreftregisteret:

 • Kim Lund Nilsen, kvalitetsregisteransvarlig
 • Johanne Gulbrandsen, ledelsesrepresentant
 • Tor Åge Myklebust, statistiker
 • Ylva Maria Gjelsvik, fagansvarlig PROM