Prostatakreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av Prostatakreftregisteret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet består av urologer, onkologer, patologer og radiologer fra hele landet. Urolog Erik Skaaheim Haug er leder av fagrådet, og onkolog Arne S. Berg er nestleder.

Leder av fagrådet

Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold, erik.haug@siv.no 

Medlemmer av fagrådet for prostatakreft

Helse Sør-Øst:

Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold
Anne Holck Storås, Oslo universitetssykehus
Arne Berg, Vestre Viken
Christoph Müller, Sørlandet sykehus
Erik Skaaheim Haug, Sykehuset i Vestfold
Kirsti Aas, Akershus universitetssykehus
Inga Ekeberg Schjerve, Sykehuset Innlandet
Shivanthe Sivanesan, Oslo universitetssykehus
Ulrika Axcrona, Oslo universitetssykehus

Helse Midt:

Petter Davik, St. Olavs hospital
Sverre Langørgen, St Olavs hospital
Torgrim Tandstad, St. Olavs hospital
Øystein Størkersen, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Christian Beisland, Haukeland universitetssjukehus
Hans Espeland, Stavanger universitetssjukehus
Lars A. R. Reisæter, Haukeland universitetssjukehus
Rune Kvåle, Haukeland universitetssjukehus

Helse Nord:

Lars Hoem, urolog, NLSH Bodø

Tore Knutsen, urolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

Private:

Knut Henning Klem, Dr. Klems klinikk
Sevat Molven, Aleris Helse

Kreftregisteret:

Ellen Grotnæss, kvalitetsregisteransvarlig                                                                                Camilla Mauroy, statistiker
Johanne Jerven Hestad, ledelsesrepresentant
Liv Marit Dørum, fagansvarlig kvalitetsregistrene
Tor Åge Myklebust, epidemiolog
Ylva Maria Gjelsvik, fagansvarlig pasientrapporterte data