Prostatakreftregisterets fagråd

Leder av fagrådet

Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold.

erik.haug@siv.no 

Medlemmer av fagrådet for prostatakreft

 Helse Sør-Øst:

 • Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold
 • Sophie D Fosså, professor dr. med. i onkologi, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
 • Viktor Berge, overlege dr. med spes. i generell kirurgi og urologi, urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Aker
 • Aud Svindland, professor dr. med., overlege patologi, avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
 • Andreas Stensvold, fagansvarlig uroonkologi Oslo universitetssykehus. Leder NUCG, styremedlem NOF
 • Arne Berg, overlege, PhD, onkologi, onkologisk poliklinikk, Vestre Viken Drammen sykehus
 • Ola Christiansen, urolog, Sykehuset Innlandet Hamar
 • Christoph Müller, overlege PhD, onkologi, Senter for kreftbehandlig, Sørlandet sykehus Kristiansand
 • Lars Magne Eri, urolog, Oslo universitetssykehus Aker. Representant fra NUCG
 • Vegar Mygland, urolog, Akershus universitetssykehus
 • Dag Clement Johannessen, overlege onkologi, Oslo universitetssykehus Ullevål 
 • Ulrika Axcrona, patolog, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
 • Karol Axcrona, urolog, Akershus universitetssykhus

Helse Midt:

 • Eirik Kjøbli, urolog, St. Olavs hospital
 • Øystein Størkersen, patolog, St. Olavs hospital
 • Sverre Langørgen, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital

Helse Vest:

 • Christian Beisland, urolog Haukeland universitetssjukehus, leder NUF
 • Hans Espeland, overlege, kirurgisk avdeling, urologisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus

Helse Nord:

 • Lars Hoem, avdelingsoverlege dr. med, urologi, Kirurgisk avdeling, NLSH Bodø
 • Tore Knutsen, avdelingsoverlege, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (midlertidig til ny representant oppnevnes)

Privatpraktiserende:

 • Knut H. Klem, urolog, Dr. Klems klinikk
 • Espen Eggen, urolog, Aleris  Helse

Kreftregisteret:

 • Kim Lund Nilsen, kvalitetsregisteransvarlig
 • Tom Børge Johannnesen, nestleder Registeravdelingen
 • Rune Kvåle, lege PhD
 • Ylva Gjelsvik, rådgiver, PROMs