Prostatakreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av Prostatakreftregisteret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet består av urologer, onkologer, patologer og radiologer fra hele landet. Urolog Erik Skaaheim Haug er leder av fagrådet, og onkolog Arne S. Berg er nestleder.

Leder av fagrådet

Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold.

erik.haug@siv.no 

Medlemmer av fagrådet for prostatakreft

 Helse Sør-Øst:

 • Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold
 • Viktor Berge, overlege dr. med spes. i generell kirurgi og urologi, urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Aker
 • Andreas Stensvold, fagansvarlig uroonkologi Oslo universitetssykehus. Leder NUCG, styremedlem NOF
 • Arne Berg, overlege, PhD, onkologi, onkologisk poliklinikk, Vestre Viken Drammen sykehus
 • Ola Christiansen, urolog, Sykehuset Innlandet Hamar
 • Christoph Müller, overlege PhD, onkologi, Senter for kreftbehandlig, Sørlandet sykehus Kristiansand
 • Vegard Mygland, urolog, Akershus universitetssykehus
 • Ulrika Axcrona, patolog, Oslo universitetssykehus
 • Anne Holck Storås, onkolog,  Oslo universitetssykehusEspen Kvan, urolog, Vestre Viken Bærum sykehus

Helse Midt:

 • Eirik Kjøbli, urolog, St. Olavs hospital
 • Øystein Størkersen, patolog, St. Olavs hospital
 • Sverre Langørgen, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
 • Torgrim Tandstad, onkolog, St. Olavs hospital

Helse Vest:

 • Christian Beisland, urolog Haukeland universitetssjukehus, leder NUF
 • Hans Espeland, overlege, kirurgisk avdeling, urologisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus
 • Rune Kvåle, onkolog, Haukeland universitetssykehus
 • Lars A. R. Reisæter, radiolog, Haukeland sykehus

Helse Nord:

 • Lars Hoem, urolog, Kirurgisk avdeling, NLSH Bodø
 • Tore Knutsen, urolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

Private:

 • Knut H. Klem, urolog, Dr. Klems klinikk

Kreftregisteret:

 • Ellen Grotnæss, kvalitetsregisteransvarlig
 • Johanne Gulbrandsen, ledelsesrepresentant
 • Tor Åge Myklebust, statistiker
 • Ylva Maria Gjelsvik, fagansvarlig PROM/PReM
 • Liv Marit Dørum, Fagansvarlig, kvalitetsregistrene