Forskning med bruk av data fra Register for prostatakreft