Dekningsgrad og datakvalitet i prostatakreftregisteret

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med prostatakreft i Norge skal være inkludert i registeret. 

Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med prostatakreft i perioden 2012-2016 er beregnet til 99,3 %. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden i samme periode 97,4 %. Dekningsgraden vil bli beregnet hvert annet år.

Den kliniske innrapporteringsgraden har gått ned siden oppstarten av Prostatakreftregisteret i 2004. For pasienter diagnostisert i 2004 mottok Kreftregisteret kliniske opplysninger for 97,9 % av prostatakrefttilfellene, mens det tilsvarende tallet for 2017 er 63 %. Prostatakreftregisteret må derfor rutinemessig purre etter manglende kliniske opplysninger. Økt innrapportering av kliniske opplysninger er høyt prioritert i Prostatakreftregisterets arbeid fremover. 

Til tross for varierende innrapportering av kliniske opplysninger er det viktig å gi ut resultater fra registeret for å vise hva et kvalitetsregister for prostatakreft kan dokumentere. De sykehusene som har en høy innrapportering av kliniske opplysninger har et godt grunnlag i resultatene for å vurdere egne rutiner og eventuelle behov for forbedringer.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).


 

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler