Dekningsgrad og datakvalitet i Prostatakreftregisteret

Sist oppdatert: 09.06.2022

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med prostatakreft (ICD10: C61) i Norge skal være inkludert i registeret. Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 99,7 prosent av alle pasienter diagnostisert med prostatakreft. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden 98,6 prosent. Dekningsgraden for utredningsmelding, prostatakreft for 2021, er 94 prosent.

Kreftregisteret har hatt et stort fokus på å øke dekningsgraden det siste året, noe som har resultert i en forbedret rapportering til alle kvalitets-registrene. Sykehusene må selv ønske å motta opplæring i rapportering. Dette forutsetter at det må avsettes både tid, midler og personale. Kvalitetsregisteransvarlige har tilbudt å besøke aktuelle sykehus og bidratt med opplæring i det de har hatt behov for. Dette har vært både veiledning i bruk av KREMT (Kreftregisterets meldetjeneste) og kreftspesifikke meldeskjemaer.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten, se Resultater


Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler