Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Totalt ble 5490 personer diagnostisert med prostatakreft i 2022. Resultater fra årets rapport viser at norske menn i all hovedsak får likeverdig og god diagnostikk og behandling for sin kreftsykdom.
Sist oppdatert:

Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) ble startet opp i 2003, og Prostatakreftregisteret fikk nasjonal status i 2009. 

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge. De senere årene har rundt 5000 nye tilfeller av prostatakreft blitt diagnostisert hvert år.

Prostatakreftregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med prostatakreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft ved kvalitetsregistre.no

Fakta om prostatakreft på kreftregisteret.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av prostatakreft (ICD10: C61), samt opplysninger fra utredning og behandling av pasientgruppen. Prostatakreft behandles med kirurgi, strålebehandling, kjemoterapi og hormonbehandling.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Prostatakreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med prostatakreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. 

Resultater