Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen hos menn, og i 2015 var det i overkant av 5000 nye tilfeller av sykdommen. Nasjonalt Program for Prostatacancer ble startet opp i 2003 og I 2009 fikk Register for prostatakreft nasjonal status.

Registeret har data fra 2004. Siden oppstarten i 2004, har opplysninger om 38 888 prostatakreftpasienter blitt registrert i registeret.
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret.

Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med kreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Fakta om prostatakreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft ved kvalitetsregistre.no

 

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

 

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av prostatakreft (ICD10: C61), samt opplysninger fra utredning og behandling av pasientgruppen. Prostatakreft behandles med kirurgi, strålebehandling, kjemoterapi og hormonbehandling.

   

Behandlende enheter

Prostatakreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med prostatakreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.