Fagrådet i Nasjonalt register for lymfoide maligniteter

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter består av onkologer, patologer og hematologer fra hele landet. Unn-Merete Fagerli leder fagrådet.

Leder av fagrådet

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital Unn.Merete.Fagerli@stolav.no

Medlemmer av fagrådet

Helse Nord:

Martin Maisenhölder, Universitetssykehuset Nord-Norge
Anders Vik, Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Midt:

Unn-Merete Fagerli, St. Olavs hospital
Petter Quist-Paulsen, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Lars Helgeland, Haukeland universitetssykehus
Turid Løkeland, Haukeland universitetssykehus
Kari Lenita Moore, Stavanger universitetssykehus

Helse Sør-Øst:

Alexander Fosså, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Geir Tjønnfjord, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Fredrik Schjesvold, Oslo universitetssykehus Ullevål
Maria Adele Mastroianni, Akershus universitetssykehus

Kreftregisteret:

Lise Enerstvedt, kvalitetsregisteransvarlig
Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant                                                                        Marianne Brenn Jerm, statistiker