Lymfomregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

Harald Holte, onkolog ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet.

HHE@ous-hf.no

Medlemmer av referansegruppen

 

Helse Nord:

Martin Maisenhölder, onkolog 

Helse Midt:

Unn-Merete Fagerli, onkolog

Helse Vest:

Lars Helgeland, patolog
Turid Løkeland, onkolog

Helse Sør-Øst:

Geir Tjønnfjord, hematolog
Stein Kvaløy, onkolog
Harald Holte, onkolog
Arne Kolstad, onkolog Leder av Norsk Lymfomgruppe

Kreftregisteret:

Ida Holmseth Heien, vikarierende kvalitetsregisteransvarlig
Lise Enerstvedt, spesialkonsulent, Sekretær i referansegruppen (permisjon)
Tom Børge Johannnesen, nestleder Registeravdelingen