Fagrådet i Nasjonalt register for lymfoide maligniteter

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter består av onkologer, patologer og hematologer fra hele landet. Unn-Merete Fagerli leder fagrådet.

Leder av fagrådet

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital

Unn.Merete.Fagerli@stolav.no

Medlemmer av fagrådet

Helse Nord:

Martin Maisenhölder, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Anders Vik, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Helse Midt:

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital Petter Quist-Paulsen, onkolog, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Lars Helgeland, patolog, Haukeland universitetssykehus
Turid Løkeland, onkolog, Haukeland universitetssykehus Nita Moore, hematolog, Stavanger universitetssykehus

Helse Sør-Øst:

Alexander Fosså, onkolog, OUS Radiumhospitalet
Geir Tjønnfjord, hematolog, OUS Rikshospitalet
Fredrik Schjesvold, hematolog, OUS Rikshospitalet Maria Adele Mastroianni, Akershus universitetssykehus

Kreftregisteret:

Lise Enerstvedt, kvalitetsregisteransvarlig
Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant Marianne Brenn Jerm, statistiker