Fagrådet i Nasjonalt register for lymfoide maligniteter

Sist oppdatert: 01.12.2021

Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter består av onkologer, patologer og hematologer fra hele landet. Harald Holte har ledet fagrådet siden oppstarten, men gikk av med pensjon i juni 2021. Unn-Merete Fagerli leder fagrådet.

Leder av fagrådet

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital

Unn.Merete.Fagerli@stolav.no

Medlemmer av fagrådet

Helse Nord:

Martin Maisenhölder, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge         Anders Vik, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Helse Midt:

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital                                    Petter Quist-Paulsen, onkolog, St. Olavs hospita

Helse Vest:

Lars Helgeland, patolog, Haukeland universitetssykehus
Turid Løkeland, onkolog, Haukeland universitetssykehus                         Nita Moore, hematolog, Stavanger universitetssykehus

Helse Sør-Øst:

Alexander Fosså, onkolog, OUS Radiumhospitalet
Geir Tjønnfjord, hematolog, OUS Rikshospitalet
Fredrik Schjesvold, hematolog, OUS Rikshospitalet                               Maria Adele Mastroianni, Akershus universitetssykehus

Kreftregisteret:

Lise Enerstvedt, kvalitetsregisteransvarlig
Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant                                               Marianne Brenn Jerm, statistiker