Fagrådet i Register for lymfoide maligniteter

Sist oppdatert: 25.09.2020

Leder av fagrådet

Harald Holte, onkolog, OUS Radiumhospitalet.

HHE@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet

Helse Nord:

Martin Maisenhölder, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Helse Midt:

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Lars Helgeland, patolog, Haukeland universitetssykehus
Turid Løkeland, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Sør-Øst:

Harald Holte, onkolog, OUS Radiumhospitalet
Arne Kolstad, onkolog, leder av Norsk Lymfomgruppe, OUS Radiumhospitalet
Geir Tjønnfjord, hematolog, OUS Rikshospitalet
Fredrik Schjesvold, hematolog, OUS Rikshospitalet

Kreftregisteret:

Lise Enerstvedt, kvalitetsregisteransvarlig
Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant                                                    Marianne Brenn Jerm, statistiker