Fagrådet i Nasjonalt register for lymfoide maligniteter

Sist oppdatert: 23.09.2021

Fagrådet utvides noe høsten 2021. Anders Vik fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Petter Quist-Paulsen fra St. Olavs hospital, Nita Moore fra Stavanger universitetssykehus og Alexander Fosså fra Oslo universitets-sykehus ønskes velkommen inn i fagrådet.

Leder av fagrådet

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital

Unn.Merete.Fagerli@stolav.no

Medlemmer av fagrådet

Helse Nord:

Martin Maisenhölder, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Helse Midt:

Unn-Merete Fagerli, onkolog, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Lars Helgeland, patolog, Haukeland universitetssykehus
Turid Løkeland, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Sør-Øst:

Harald Holte, avtroppende leder av fagrådet, OUS Radiumhospitalet
Arne Kolstad, onkolog, leder av Norsk Lymfomgruppe, OUS Radiumhospitalet
Geir Tjønnfjord, hematolog, OUS Rikshospitalet
Fredrik Schjesvold, hematolog, OUS Rikshospitalet                               Maria Adele Mastroianni, Akershus universitetssykehus

Kreftregisteret:

Lise Enerstvedt, kvalitetsregisteransvarlig
Tom Børge Johannesen, ledelsesrepresentant                                               Marianne Brenn Jerm, statistiker