Dekningsgrad og datakvalitet for Register for lymfoide maligniteter

Sist oppdatert: 09.06.2022

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter som diagnostiseres med lymfoide maligniteter skal inkluderes i kvalitetsregisteret. Det vil si ICD 10 C81 – C86, C88, C90, C91 og C96.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 98,19 prosent av alle pasienter diagnostisert med en lymfoid malignitet. I 2021-rapporten kan registeret for første gang vise til en dekningsgrad på over 70 prosent. Dekningsgrad (for utredningsmelding) for 2021 er 73,4 prosent. 

Det er viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse og helsepersonell fortsetter. Fremdeles har ikke alle helseinstitusjoner gode nok rutiner for å følge opp rapportering til Kreftregisteret.

For personer diagnostisert i 2011 er nå 82,7 prosent av pasientene med lymfoide maligniteter meldt inn klinisk til Kreftregisteret. For personer som fikk diagnosen i 2021 ligger klinisk rapportering på 73,4 prosent. Gjennom-snittlig klinisk rapporteringsgrad for 2011-2021 er 77,3 prosent mens fagrådet ønsker at andelen skal være 80 prosent eller mer.

Les mer om dekningsgrad og datakvalitet i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2021

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler