Dekningsgrad og datakvalitet for register for lymfoide maligniteter

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med lymfekreft, lymfoide leukemier eller myelomatose i Norge skal være inkludert i registeret. Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med lymfoide maligniteter i 2012-2016 er beregnet til 97,35 prosent. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden i samme periode 97,4 prosent.

Rapporteringsgrad (for primærutredningsmelding) for 2018 er 65,1 prosent, som betyr en økning på 21 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Gjennomsnittlig klinisk rapporteringsgrad for 2011-2017 er 74,7 prosent mens registerets fagråd ønsker at andelen skal være 80 prosent eller mer.

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til   Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler