Dekningsgrad og datakvalitet for Register for lymfoide maligniteter

Sist oppdatert:

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter som diagnostiseres med lymfoide maligniteter skal inkluderes i kvalitetsregisteret. Det vil si ICD 10 C81–C86, C88, C90, C91 og C96.

Det er viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse og helsepersonell fortsetter. Fremdeles har ikke alle helseinstitusjoner gode nok rutiner for å følge opp rapportering til Kreftregisteret.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 98,6 prosent av alle pasienter diagnostisert med en lymfoid malignitet. I 2021-rapporten kunne registeret for første gang vise til en dekningsgrad på over 70 prosent. Dekningsgrad (for utredningsmelding) i 2022 er 72 prosent. 

Kreftregisteret har et eget rapporteringsteam som skal jobbe kontinuerlig med forbedring av dekningsgrad. Rapporteringsteamet fungerer godt, men vi jobber stadig med å forbedre dekningsgraden. Resultater fra årets rapport viser en stabil økning i innrapportering de siste årene, med etterregistrerte meldinger. Figur 5.1 i årsrapporten viser at har alle analyser med data fra utredningsmelding i 2021 nå har en dekningsgrad på 80 prosent.

Les mer om dekningsgrad og datakvalitet i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2021

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler