Lungekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert: 14.10.2021

Faglig ledelse av Lungekreftregisteret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet består av lungeleger, onkologer, kirurger og patolog fra hele landet.

Leder av fagrådet

Lars Fjellbirkeland, overlege, førsteamanuensis, lungeavdelingen-HLK, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

lars.fjellbirkeland@medisin.uio.no

Medlemmer av fagrådet for lungekreft

Helse Sør-Øst:

Lars Fjellbirkeland, lungelege, Oslo universitetssykehus

Steinar Kristian Solberg, thoraxkirurg, Oslo universitetssykehus

Åslaug Helland, overlege, Oslo universitetssykehus

Helse Midt:

Sissel Gyrid Freim Wahl, overlege, St. Olavs hospital

Per Magnus Haram, overlege, St. Olavs hospital

Haakon Olav Leira, overlege, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Martin Petersen, overlege, Stavanger Universitetssykehus

Marianne Aanerud, overlege, Haukeland Universitetssykehus

Pirjo-Riitta Salminen, overlege, Haukeland Universitetssykehus

Helse Nord:

Overlege Nina Helbekkmo, overlege onkologi, UNN Tromsø

Marit Bjørnå Wilskow, overlege lungemedisin, Nordlandssykehuset Bodø

Kreftregisteret:

Ida Holmseth Heien, kvalitetsregisteransvarlig

Bjørn Møller, avdelingsleder 

Tom K. Grimsrud, forsker

Yngvar Nilssen, statistiker