Lungekreftregisterets referansegruppe

Leder av arbeidsgruppen

Lars Fjellbirkeland, overlege, førsteamanuensis, lungeavdelingen-HLK, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

lars.fjellbirkeland@medisin.uio.no

 

Medlemmer av referansegruppen for lungekreft

Helse Sør-Øst:

Lars Fjellbirkeland, lungelege, Oslo universitetssykehus
Steinar Kristian Solberg, thoraxkirurg, Oslo universitetssykehus
Åslaug Helland, overlege, Oslo Universitetssykehus

Helse Midt:

Bjørn Jakobsen, lungelege, Molde sjukehus
Harald Harris Hjelde, lungelege, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Øystein Fløtten, lungelege, Haukeland universitetssykehus

Helse Nord:

Elin Richardsen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge
Nina Helbekkmo, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge

Kreftregisteret:

Tonje Kristiansen, førstekonsulent. Sekretær i referansegruppen
Bjørn Møller, avdelingsleder Registeravdelingen
Trond-Eirik Strand, lege PhD, Registeravdelingen
Tom K. Grimsrud, epidemiolog, Forskningsavdelingen