Lungekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av Lungekreftregisteret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet består av lungeleger, onkologer, kirurger samt en patolog, fra hele landet.

Leder av fagrådet

Lars Fjellbirkeland, overlege, førsteamanuensis, lungeavdelingen-HLK, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

lars.fjellbirkeland@medisin.uio.no

Medlemmer av fagrådet for lungekreft

Helse Sør-Øst:

Lars Fjellbirkeland, overlege lungemedisin, OUS Rikshospitalet

Steinar Kristian Solberg, overlege thoraxkirurgi, OUS Rikshospitalet

Åslaug Helland, overlege onkologi, OUS Radiumhospitalet

Helse Midt:

Sissel Gyrid Freim Wahl, overlege patologi, St. Olavs hospital

Per Magnus Haram, overlege thoraxkirurgi, St. Olavs hospital

Haakon Olav Leira, overlege lungemedisin, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Martin Petersen, overlege, Stavanger Universitetssykehus

Marianne Aanerud, overlege, Haukeland Universitetssykehus

Pirjo-Riitta Salminen, overlege, Haukeland Universitetssykehus

Helse Nord:

Nina Helbekkmo, overlege onkologi, UNN Tromsø

Marit Bjørnå Wilskow, overlege lungemedisin, Nordlandssykehuset Bodø

Kreftregisteret:

Bjørn Møller, avdelingsleder 

Tom K. Grimsrud, forsker

Yngvar Nilssen, statistiker

Ingeborg Våg, kvalitetsregisteransvarlig