Lungekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert: 23.09.2020

Leder av fagrådet

Lars Fjellbirkeland, overlege, førsteamanuensis, lungeavdelingen-HLK, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

lars.fjellbirkeland@medisin.uio.no

Medlemmer av fagrådet for lungekreft

Helse Sør-Øst:

Lars Fjellbirkeland, lungelege, Oslo universitetssykehus

Steinar Kristian Solberg, thoraxkirurg, Oslo universitetssykehus

Åslaug Helland, overlege, Oslo universitetssykehus

Helse Midt:

Bjørn Jakobsen, lungelege, Molde sjukehus

Sissel Gyrid Freim Wahl, overlege, St. Olavs hospital

Per Magnus Haram, overlege, St. Olavs hospital

Haakon Olav Leira, overlege, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Martin Petersen, overlege, Stavanger Universitetssykehus

Marianne Aanerud, overlege, Haukeland Universitetssykehus

Pirjo-Riitta Salminen, overlege, Haukeland Universitetssykehus

Helse Nord:

Overlege Nina Helbekkmo – UNN Tromsø

Kreftregisteret:

Ida Holmseth Heien, kvalitetsregisteransvarlig

Bjørn Møller, avdelingsleder 

Tom K. Grimsrud, epidemiolog

Yngvar Nilssen, statistiker