Lungekreftregisterets fagråd

Leder av fagrådet

Lars Fjellbirkeland, overlege, førsteamanuensis, lungeavdelingen-HLK, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

lars.fjellbirkeland@medisin.uio.no

Medlemmer av fagrådet for lungekreft

Helse Sør-Øst:

Lars Fjellbirkeland, lungelege, Oslo universitetssykehus
Steinar Kristian Solberg, thoraxkirurg, Oslo universitetssykehus
Åslaug Helland, overlege, Oslo universitetssykehus

Helse Midt:

Bjørn Jakobsen, lungelege, Molde sjukehus 
Sissel Gyrid Freim Wahl, overlege, St. Olavs hospital
Per Magnus Haram, overlege, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Martin Petersen, overlege, Stavanger Universitetssykehus
Marianne Aanerud, overlege, Haukeland Universitetssykehus
Pirjo-Riitta Salminen, overlege, Haukeland Universitetssykehus

Helse Nord:

Overlege Nina Helbekkmo – UNN Tromsø

Kreftregisteret:

Ida Holmseth Heien, kvalitetsregisteransvarlig
Bjørn Møller, avdelingsleder Registeravdelingen
Tom K. Grimsrud, epidemiolog