Lungekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av Lungekreftregisteret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet består av lungeleger, onkologer, kirurger samt en patolog, fra hele landet. Marit E. Gismarvik ved Kreftregisteret er kvalitetsregisteransvarlig.

Leder av fagrådet

Lars Fjellbirkeland, overlege, førsteamanuensis, lungeavdelingen-HLK, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

lars.fjellbirkeland@medisin.uio.no

Medlemmer av fagrådet for lungekreft

Helse Sør-Øst:

Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus
Åslaug Helland, Oslo universitetssykehus
Peter Majak, Oslo universitetssykehus

Helse Midt:

Sissel Gyrid Freim Wahl, St. Olavs hospital
Per Magnus Haram, St. Olavs hospital
Haakon Olav Leira, St. Olavs hospital

Helse Vest:

Marianne Aanerud, Haukeland universitetssykehus
Pirjo-Riitta Salminen, Haukeland universitetssykehus
Martin Petersen, Stavanger universitetsjukehus

Helse Nord:

Nina Helbekkmo, Universitetssykehuset Nord-Norge
Marit Bjørnå Wilskow, Nordlandssykehuset

Kreftregisteret:

Bjørn Møller, ledelsesrepresentant
Steinar Kristian Solberg, forsker
Tom Kristian Grimsrud, overlege/forsker
Yngvar Nilssen, statistiker
Ingeborg Våg (for Marit E. Gismarvik), kvalitetsregisteransvarlig