Dekningsgrad og datakvalitet for Lungekreftregisteret

Sist oppdatert:

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med kreft i luftrør (ICD-10 C33) og lunger og bronkier (ICD-10 C34) i Norge skal være inkludert i registeret. Pasienter med diagnosen lymfom, malignt melanom, sarkom eller mesoteliom i de oppgitte lokalisasjonene er ekskludert fra registeret.

Alle sykehus som diagnostiserer og/eller behandler lungekreft er tilsluttet Lungekreftregisteret. Alle svar på vevsprøver blir rapportert fra patologiavdelingene til Kreftregisteret. Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 99,2 prosent av alle lungekreftpasienter.

Dekningsgraden (for utredningsmelding) for 2021 er 91,3 prosent. Landsgjennomsnittet for dekningsgrad på kirurgisk melding økte fra 67,8 prosent i 2016 til 100 prosent i 2021, og er fortsatt på 100 prosent i 2022.

Det er viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse og helse-personell fortsetter. Det er flere sykehus som oppnår innrapporteringsgrad på 100 prosent i år, men fremdeles er det ikke alle sykehus som har gode nok rutiner for å følge opp øvrig rapportering til Kreftregisteret. For å kunne følge opp rapportering videre har Kreftregisteret opprettet et eget team som skal jobbe kontinuerlig med rapportering.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten, se Resultater.

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler