Dekningsgrad og datakvalitet for Lungekreftregisteret

Sist oppdatert: 23.09.2020

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med kreft i luftrør (ICD-10 C33) og lunger og bronkier (ICD-10 C34) i Norge skal være inkludert i registeret. Pasienter med diagnosen lymfom, malignt melanom, sarkom eller mesoteliom i de oppgitte lokalisasjonene er ekskludert fra registeret.

Alle sykehus som diagnostiserer og/eller behandler lungekreft er tilsluttet Lungekreftregisteret. Alle svar på vevsprøver blir rapportert fra patologiavdelingene til Kreftregisteret. Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 97,4 % av alle kreftpasienter.

Rapportering av klinisk informasjon knyttet til kirurgi av lungekreftpasienter ser ut til å skje rutinemessig ved noen av de åtte sykehusene som opererer lungekreftpasienter og innrapporteringen er blitt bedre. Dekningsgraden er vesentlig høyere i 2019 (99,9 %) sammenlignet med 2016 (67,8 %).

Resultater fra årets rapport viser at rapporteringsgraden på utredning av lungekreft også har økt fra 2016 og er nå på 90,5 %, mot 61,6 % i 2016. 

Det er viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse og helsepersonell fortsetter. Det er flere sykehus som oppnår innrapporteringsgrad på 100 % i år, men fremdeles er det ikke alle sykehus som har gode nok rutiner for å følge opp rapportering til Kreftregisteret. For å kunne følge opp rapportering videre har Kreftregisteret opprettet et eget team som skal jobbe kontinuerlig med rapportering.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler