Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og i 2017 fikk 3214 personer kreft i lunge, bronkier og luftrør. Hos 75 % - 80 % av pasientene oppdages sykdommen når den har spredd seg til nærliggende vev, lymfeknuter eller andre organer.

Sist oppdater 13.11.18

Helt siden 1990-årene har det samlete tallet på lungekrefttilfeller steget år for år, men i 2013 var det færre nye tilfeller enn året før, og forskere regner med at nedgangen i raten for menn vil fortsette.

Siden 1993 har Kreftregisteret registrert utvidet informasjon for dem som er operert for lungekreft. I 2013 fikk kvalitetsregisteret for lungekreft nasjonal status og det samles inn opplysninger om alle tilfeller av lungekreft og kreft i luftrør. Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med kreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

Fakta om lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft ved kvalitetsregistre.no

 

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

 

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lungekreft (ICD10: C34) og kreft i luftrør (C33). Dette inkluderer opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. 

 

Behandlende enheter

Lungekreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med lungekreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft.