Gynekologisk kreftregisters referansegruppe

Leder av referansegruppen

Torbjørn Paulsen, overlege gynekologi og obstetrikk, Oslo universitetssykehus

tpa@ous-hf.no

Medlemmer av referansegruppen for Gynekologisk kreftregister

Helse Sør-Øst:

Torbjørn Paulsen, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Gunnar B. Kristensen, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ben Davidson, patolog, patologiavdelingen, Oslo universitetssykehus
Anne Dørum, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Helse Vest:

Kathrine Woie, overlege, kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, leder for Norsk forum for gynekologisk onkologi
Bent Eltvedt Fiane, seksjonsoverlege, kvinneklinikken, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

Marit Sundset, overlege, gynekologisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim

Helse Nord:

Anne Beate Vereide, overlege, førsteamanuensis, patologisk anatomisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Kreftregisteret:

Øystein Lund Carlsen, kvalitetsregisteransvarlig
Ann Helen Seglem, seksjonsleder Registerseksjonen