Gynekologisk kreftregisters fagråd

Sist oppdatert: 23.09.2020

Leder av fagråd

Torbjørn Paulsen, overlege gynekologi og obstetrikk, Oslo universitetssykehus

tpa@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet for Gynekologisk kreftregister

Helse Sør-Øst:

Torbjørn Paulsen, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Anne Dørum, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Kristina Lindemann, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ingvild Vistad, overlege, gynekologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Tone Skeie-Jensen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet/leder NFGO

Helse Vest:

Kathrine Woie, overlege, kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, leder for Norsk forum for gynekologisk onkologi
Bent Eltvedt Fiane, seksjonsoverlege, kvinneklinikken, Stavanger universitetssykehus
Klaus Audun Oddenes, overlege, gynekologisk avdeling, Helsefonna,Haugesund sykehus.

Helse Midt:

Marit Sundset, overlege, gynekologisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim    Ellen Veronika Vesterfjell, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ingrid Baasland, gynekolog, Baasland-klinikken

Helse Nord:

Anne Beate Vereide, overlege, førsteamanuensis, patologisk anatomisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Kreftregisteret:

Øystein Lund Carlsen, kvalitetsregisteransvarlig                                                           Ann Helen Seglem, seksjonsleder                                                                                   Hilde Langseth, epidemiolog                                                                                             Stein Aaserud, statistiker