Gynekologisk kreftregisters fagråd

Sist oppdatert: 10.05.2023

Faglig ledelse av Gynkreftregisteret gjøres i tett samarbeid med fagrådet og de faglige miljøene ved regionsykehusene. Fagrådet har representanter fra alle helseregionene og består av elleve gynekologer og en patolog. Det er i tillegg fire representanter fra Kreftregisteret. Torbjørn Paulsen ved Oslo
universitetssykehus, Radiumhospitalet leder fagrådet.

Leder av fagrådet

Torbjørn Paulsen, overlege gynekologi og obstetrikk, Oslo universitetssykehus

tpa@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet

Helse Sør-Øst:

Torbjørn Paulsen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Anne Dørum, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Kristina Lindemann, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Ingvild Vistad, Sørlandet sykehus, Kristiansand                                           Tone Skeie-Jensen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet/leder NFGO

Helse Vest:

Kathrine Woie, Haukeland universitetssykehus, Bergen                      Elisabeth Berge Nilsen, Stavanger Universitetssykehus                           

Helse Midt:

Marit Sundset, St. Olavs hospital, Trondheim                                          Ellen Veronika Vesterfjell, St. Olavs Hospital, Trondheim                    Christina  Margarete Duwe, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus
Ingrid Baasland, Baasland-klinikken og NTNU/Kreftregisteret

Helse Nord:

Anne Marie Hansson, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Kreftregisteret:

Øystein Lund Carlsen, kvalitetsregisteransvarlig                                      Ann Helen Seglem, ledelsesrepresentant                                                     Hilde Langseth, forsker                                                                      Sigrid Leithe, statistiker