Gynekologisk kreftregisters referansegruppe

Leder av referansegruppen

Torbjørn Paulsen, overlege gynekologi og obstetrikk

torbjorn_paulsen@hotmail.com

Medlemmer av referansegruppen for gynekologisk kreftregister

Helse Sør-Øst:

Torbjørn Paulsen, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Gunnar B. Kristensen, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ben Davidson, patolog, patologiavdelingen, Oslo universitetssykehus
Anne Dørum, overlege, gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Leder for Norsk forum for gynekologisk onkologi

Helse Vest:

Kathrine Woie, overlege, kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus
Bent Eltvedt Fiane, seksjonsoverlege, kvinneklinikken, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

Solveig Tingulstad, overlege, gynekologisk avdeling St. Olavs hospital

Helse Nord:

Anne Beate Vereide, overlege, førsteamanuensis, patologisk anatomisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Kreftregisteret:

Øystein Lund Carlsen, førstekonsulent, sekretær i referansegruppen
Monica Silva, nestleder registerseksjonen