Dekningsgrad og datakvalitet for gynekologisk kreftregister

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne i Norge skal være inkludert i registeret.

Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft i 2012-2016 er beregnet til 99 %. For alle kreftformer samlet ligger dekningsgraden i 2016 på 97,4 % .

Gynkreftregisteret jobber kontinuerlig med å øke/opprettholde rapporteringen til registeret og har i de siste to årene oppnådd en klinisk rapporteringsgrad på over 80%. Rapporteringsgraden for utredningsmeldingen for 2018 er 81,8%. 

Det siste året har i tillegg Kreftregisteret satt i gang et felles rapporteringstiltak for å øke rapporteringen generelt til alle sine kvalitetsregistre.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Kreftregisterets ansatte har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk 
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer  
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene 
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler