Brystkreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

Bjørn Naume, onkolog/professor, Oslo Universitetssykehus

bna@ous-hf.no  

Medlemmer av referansegruppen for brystkreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Bjørn Naume, onkolog
Ellen Schlichting, kirurg
Helle Skjerven, kirurg
Hilde Bjørndal, radiolog
Jon Lømo, patolog
Ying Chen, patolog
Kristin reinertsen, onkolog

Helse Vest:

Hans Petter Eikesdal, onkolog
Turid Aas, kirurg
Lars A. Akslen, patolog
Bodil Styr, radiolog

Helse Midt:

Steinar Lundgren, onkolog
Marianne Brekke, patolog
Solveig Roth Hoff, radiolog

Helse Nord:

Astrid Dalhaug, onkolog
Marit H. Hansen, kirurg
Elin Mortensen, patolog
Heinrich Backmann, radiolog

Kreftregisteret:

Kjersti Østby, spesialkonsulent. Sekretær i referansegruppen
Jan Nygård, leder Registerinformatikkavdelingen
Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet

 

Arbeidsutvalg

  • Bjørn Naume
  • Ellen Schlichting
  • Lars Akslen
  • Jan Nygård
  • Solveig Hofvind
  • Kjersti Østby