Brystkreftregisterets fagråd

Leder av fagrådet

Bjørn Naume, onkolog/professor, Oslo Universitetssykehus

bna@ous-hf.no  

Medlemmer av fagrådet for brystkreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Bjørn Naume, onkolog, Oslo universitetssykehus 
Ellen Schlichting, kirurg, Oslo universitetssykehus 
Helle Skjerven, kirurg, Vestre Viken Drammen sykehus
Hilde Bjørndal, radiolog, Vestre Viken Drammen sykehus
Jon Lømo, patolog, Oslo Universitetssykehus
Kristin Reinertsen, onkolog, Oslo universitetssykehus

Helse Vest:

Hans Petter Eikesdal, onkolog, Haukeland universitetssykehus
Turid Aas, kirurg, Haukeland universitetssykehus 
Lars A. Akslen, patolog, Haukeland universitetssykehus 
Bodil Styr, radiolog, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

Steinar Lundgren, onkolog, St. Olav Hospital 
Heidi Østbyhaug Sæther, kirurg, St. Olav Hospital
Marianne Brekke, patolog, St. Olav Hospital 
Solveig Roth Hoff, radiolog, Helse Møre og Romsdal

Helse Nord:

Astrid Dalhaug, onkolog, Nordlandssykehuset Bodø 
Marit H. Hansen, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Elin Mortensen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge
Heinrich Backmann, radiolog, Nordlandssykehuset Bodø 

Kreftregisteret:

Kjersti Østby, kvalitetsregisteransvarlig
Jan Nygård, leder Registerinformatikkavdelingen
Solveig Hofvind, leder Mammografiprogrammet

 

Arbeidsutvalg

  • Bjørn Naume
  • Ellen Schlichting
  • Hilde Bjørndal
  • Lars Akslen
  • Jan Nygård
  • Solveig Hofvind
  • Kjersti Østby