Brystkreftregisterets fagråd

Leder av fagrådet

Bjørn Naume, onkolog/professor, Oslo Universitetssykehus

bna@ous-hf.no  

Medlemmer av fagrådet for brystkreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Bjørn Naume, onkolog, Oslo universitetssykehus
Ellen Schlichting, kirurg, Oslo universitetssykehus
Helle Skjerven, kirurg, Vestre Viken Drammen sykehus
Hilde Bjørndal, radiolog, Vestre Viken Drammen sykehus
Jon Lømo, patolog, Oslo Universitetssykehus
Kristin Reinertsen, onkolog, Oslo universitetssykehus
Pål Suhrke, patolog, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Helse Vest:

Hans Petter Eikesdal, onkolog, Haukeland universitetssykehus
Anette Heie, kirurg, Haukeland universitetssykehus 
Lars A. Akslen, patolog, Haukeland universitetssykehus 
Bodil Styr, radiolog, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

Steinar Lundgren, onkolog, St. Olav Hospital 
Heidi Østbyhaug Sæther, kirurg, St. Olav Hospital
Marianne Brekke, patolog, St. Olav Hospital 
Solveig Roth Hoff, radiolog, Helse Møre og Romsdal

Helse Nord:

Astrid Dalhaug, onkolog, Nordlandssykehuset Bodø 
Marit H. Hansen, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Elin Mortensen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge
Heinrich Backmann, radiolog, Nordlandssykehuset Bodø 

Kreftregisteret:

Kjersti Østby, kvalitetsregisteransvarlig
Liv Marit Dørum, nestleder Registerseksjonen
Jan Nygård, leder Registerinformatikkavdelingen
Solveig Hofvind, leder Mammografiprogrammet

 

Arbeidsutvalg

  • Bjørn Naume
  • Ellen Schlichting
  • Hilde Bjørndal
  • Lars Akslen
  • Jan Nygård
  • Solveig Hofvind
  • Kjersti Østby