Brystkreftregisterets fagråd

Sist oppdatert: 09.06.2022

Faglig ledelse av Brystkreftregisteret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. Fagrådet består av radiologer, patologer, kirurger og onkologer fra alle helseforetakene.

Leder av fagrådet

Helle Skjerven, bryst- og endokrinkirurg, Vestre Viken, Drammen

Helle.Skjerven@vestreviken.no

Medlemmer av fagrådet for brystkreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Helle Skjerven, kirurg, Vestre Viken, Drammen

Bjørn Naume, onkolog, Oslo universitetssykehus

Kristin Reinertsen, onkolog, Oslo universitetssykehus

Ellen Schlichting, kirurg, Oslo universitetssykehus

Hilde Bjørndal, radiolog, Vestre Viken, Drammen 

Jon Lømo, patolog, Oslo Universitetssykehus

Pål Suhrke, patolog, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Helse Vest:

Hans Petter Eikesdal, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Anette Heie, kirurg, Haukeland universitetssykehus

Lars A. Akslen, patolog, Haukeland universitetssykehus

Bodil Styr, radiolog, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

Sunil Xavier Raj, onkolog, St. Olavs hospital

Mie Cappelen Skovholt, kirurg, St. Olavs hospital

Marianne Brekke, patolog, St. Olavs hospital

Solveig Roth Hoff, radiolog, Helse Møre og Romsdal, Ålesund

Helse Nord:

Astrid Dalhaug, onkolog, Nordlandssykehuset Bodø

Marit H. Hansen, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge

Elin Mortensen, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge

Heinrich Backmann, radiolog, Nordlandssykehuset Bodø

Kreftregisteret:

Jan F. Nygård, epidemiolog 

Johanne Jerven Hestad, lederrepresentant

Solveig Hofvind, leder Mammografiprogrammet

Cassie Trewin-Nybråten, statistiker

Kjersti Østby, kvalitetsregisteransvarlig

Arbeidsutvalg

  • Helle Skjerven
  • Lars A. Akslen
  • Hilde Bjørndal
  • Sunil X. Raj
  • Solveig Hofvind
  • Kjersti Østby