Dekningsgrad og datakvalitet for brystkreftregisteret

Dekningsgrad og kompletthet

Alle kvinner med invasiv brystkreft  og forstadium til brystkreft i Norge skal være inkludert i registeret.

Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med brystkreft i 2012-2016 er beregnet til 99,9 %. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden i samme periode 97,4 %. 

I 2018 er rapporteringsgraden for brystkreft  91,9 % og 90,4 % for henholdsvis utredning og kirurgi.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger 
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer 
  • reftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler