Barnekreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

Eva Widing, overlege barneonkologi ved Oslo Universitetssykehus

evawid@ous-hf.no

Medlemmer av referansegruppen for barnekreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Bernward Zeller
Bernt Due-Tønnessen, nevrokirurg
Ellen Ruud
Kristin Bjørnland, barnekirurg

Helse Vest:

Dorota Wojcik, barneonkolog
Hans Kristian Haugland

Helse Midt:

Svein Kolmannskog
Bendik Lund

Helse Nord:

Tore Stokland, barneonkolog
Kristin Sjåvik

Norsk barneleukemigruppe:

Trond Flægstad

Kompetansejenesten for solide svulster hos barn (KSSB):

Bernward Zeller 

Kreftregisteret:

Aina Helen Dahlen, kvalitetsregisteransvarlig
Ann Helen Seglem, leder Registerseksjonen