Barnekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft består av barneleger, kirurger og patologer fra alle helseregionene som arbeider med kreft- og blodsykdommer hos barn. Overlege og leder av KSSB, Maria Winther Gunnes, leder fagrådet. 

Leder av fagrådet

Maria Winther Gunnes, overlege, Oslo universitetssykehus

mawgun@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet for Barnekreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Maria Winther Gunnes, OUS 
Bernt Johan Due-Tønnessen, OUS
Anne Grete Bechensteen, OUS
Kristin Bjørnland, OUS

Helse Vest:

Dorota Malgorzata Wojcik, HUS
Hans Kristian Haugland, HUS

Helse Midt:

Bendik Lund, St. Olavs hospital

Helse Nord:

Simon Kranz, UNN
Ole Mikal Wormdal, UNN

Kreftregisteret:

Aina Helen Dahlen, kvalitetsregisteransvarlig
Ann Helen Seglem, ledelsesrepresentant                                               Mads Kristian Rohde, statistiker

Barnekreftforeningen:

Anne Høydal, brukerrepresentant