Barnekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert: 23.09.2020

Leder av fagrådet

Bernward Zeller, overlege/barneonkolog, Oslo universitetssykehus

bzeller@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet for Barnekreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Bernward Zeller
Bernt Due-Tønnessen, nevrokirurg
Ellen Ruud, overlege pediatrisk hematologi og onkologi
Kristin Bjørnland, barnekirurg

Helse Vest:

Dorota Wojcik, barneonkolog
Hans Kristian Haugland, patolog

Helse Midt:

Bendik Lund, barneonkolog

Helse Nord:

Tore Stokland, barneonkolog
Kristin Sjåvik, nevrokirurg

Kompetansejenesten for solide svulster hos barn (KSSB):

Bernward Zeller 

Kreftregisteret:

Aina Helen Dahlen, kvalitetsregisteransvarlig
Ann Helen Seglem, leder Registerseksjonen