Barnekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft består av barneleger, kirurger og patologer fra alle helseregionene som arbeider med kreft- og blodsykdommer hos barn. 

Leder av fagrådet

Einar Stensvold, overlege, Oslo universitetssykehus

einste@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet for Barnekreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Einar Stensvold, OUS                                                                                                                  Bernt Johan Due-Tønnessen, OUS
Anne Grete Bechensteen, OUS
Kristin Bjørnland, OUS

Helse Vest:

Dorota Malgorzata Wojcik, HUS
Hans Kristian Haugland, HUS                                                                                                      Maria Winther Gunnes, HUS

Helse Midt:

Bendik Lund, St. Olavs hospital

Helse Nord:

Simon Kranz, UNN
Ole Mikal Wormdal, UNN

Kreftregisteret:

Aina Helen Dahlen, kvalitetsregisteransvarlig
Ann Helen Seglem, ledelsesrepresentant                                                                                      Mads Kristian Rohde, statistiker

Barnekreftforeningen:

Anne Høydal, brukerrepresentant