Barnekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert:

Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft består av barneleger, kirurger og patologer fra alle helseregionene som arbeider med kreft- og blodsykdommer hos barn. 

Leder av fagrådet

Einar Stensvold, overlege, Oslo universitetssykehus

einste@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet for Barnekreftregisteret

Helse Nord:
Simon Kranz, Universitetssykehuset Nord-Norge
Ole Mikal Wormdal, Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Midt-Norge:
Bendik Lund, St. Olavs hospital

Helse Vest:
Maria Winther Gunnes
Dorota Malgorzata Wojcik, Haukeland universitetssykehus
Hans Kristian Haugland, Haukeland universitetssykehus

Helse Sør-Øst:
Bernt Johan Due-Tønnessen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Anne Grete Bechensteen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Kristin Bjørnland, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

For Kreftregisteret:
Aina Helen Dahlen, kvalitetsregisteransvarlig
Mads Kristian Rohde, statistiker
Ann Helen Seglem, ledelsesrepresentant                                                                                    Trude Eid Robsahm, epidemiolog

For Barnekreftforeningen:
Anne Høydal, brukerrepresentant