Barnekreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

Eva Widing, overlege barneonkologi ved Oslo Universitetssykehus

evawid@ous-hf.no

Medlemmer av referansegruppen for barnekreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Eva Widing, barneonkolog
Bernt Due-Tønnessen, nevrokirurg
Kristin Bjørnland, barnekirurg. Varamedlem for B. Due-Tønnessen
Einar Stensvold, barneonkolog. Varamedlem for E. Widing

Helse Vest:

Dorota Wojcik, barneonkolog
Odd R. Monge, onkolog. Varamedlem

Helse Midt:

Svein Kolmannskog, barneonkolog
Johan Cappelen, nevrokirurg. Varamedlem

Helse Nord:

Kristin Smistad Myrmel, patolog
Tore Stokland, barneonkolog. Varameldem

Norsk barneleukemigruppe:

Trond Flægstad

Nasjonalt kompetansesenter for solide svulster hos barn (KSSB):

Bernward Zeller 

Kreftregisteret:

Aina Helen Dahlen, førstekonsulent, sekretær i referansegruppen
Ann Helen Seglem, leder Registerseksjonen