Barnekreftregisterets fagråd

Sist oppdatert: 23.09.2021

Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft består av barneleger, kirurger og patologer fra alle helseregionene som arbeider med kreft- og blodsykdommer hos barn. Overlege og leder av KSSB ved Oslo universitets-sykehus, Bernward Zeller, leder fagrådet. Fagrådet har hatt flere digitale møter og utstrakt mailkontakt i 2020.

Leder av fagrådet

Bernward Zeller, overlege/barneonkolog, Oslo universitetssykehus

bzeller@ous-hf.no

Medlemmer av fagrådet for Barnekreftregisteret

Helse Sør-Øst:

Bernward Zeller
Bernt Due-Tønnessen, nevrokirurg
Ellen Ruud, overlege pediatrisk hematologi og onkologi
Kristin Bjørnland, barnekirurg

Helse Vest:

Dorota Malgorzata Wojcik, barneonkolog
Hans Kristian Haugland, patolog

Helse Midt:

Bendik Lund, barneonkolog

Helse Nord:

Simon Kranz, barneonkolog
Kristin Sjåvik, nevrokirurg

Kreftregisteret:

Aina Helen Dahlen, kvalitetsregisteransvarlig
Ann Helen Seglem, ledelsesrepresentant                                               Cassie Trewin-Nybråten, statistiker

Barnekreftforeningen:

Anne Høydal, brukerrepresentant