Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Kreft hos barn er sjelden, i 2022 var det 210 nye registrerte krefttilfeller for barn i aldersgruppen 0-17. Barna har like gode utsikter til å bli friske uansett hvor i Norge de bor.
Sist oppdatert:

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft registrerer kreft hos barn under 18 år. Registeret har eksistert siden 1985 og Kreftregisteret er databehandlings-ansvarlig. Få barn får kreft i Norge hvert år, hvilket kan være en utfordring for forskning på behandlingseffekter. 

Det er et utstrakt samarbeid i Norden og internasjonalt mellom fagmiljøene for å forbedre situasjonen for barn som får kreft. Man ser nå forbedret utredning og behandling og en stadig bedre registrering av nær samtlige krefttilfeller hos barn og ungdom i Barnekreftregisteret i Norge.

Formålet med registeret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til barn med kreft. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter, inkludert seneffekter av behandlingen.

For mer informasjon om barnekreft se Kreftforeningens sider om ulike kreftformer og Barnekreftforeningens nettside

Fakta om barnekreft på kreftregisteret.no

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft ved kvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Alle barn og ungdommer under 18 år diagnostisert med med en kreftdiag-nose skal inkluderes i Barnekreftregisteret. Registeret inneholder detaljert informasjon om krefttilfellene registrert etter klassifiseringssystemet ICCC3 (International Classification of Childhood Cancer).

I Barnekreftregisteret registreres opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Behandlingen skiller seg mellom de ulike diagnosene, men inkluderer ofte ulike kombinasjoner av kjemoterapi, kirurgi og strålebehandling.  

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Kreft hos barn utredes, behandles og følges opp på de regionale sykehusene. Alle leger som yter helsehjelp til barn med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. 

Resultater