Fagrådet

Sist oppdatert:

Fagrådet i Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk er tverrfaglig sammensatt med fire kirurger, fem onkologer, en gastroenterolog (medisiner), en radiolog, en patolog og tre representanter fra Kreft-registeret. Alle helseregionene er representert i fagrådet. Denne representa-sjonen er viktig for å sikre at registeret har en solid nasjonal forankring blant de som er engasjert i behandling av pasienter med kreft i spiserør og magesekk.

Leder av fagrådet

Eirik Kjus Aahlin, kirurg ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

eirik.kjus.aahlin@unn.no

Medlemmer av fagrådet for kreft i spiserør og magesekk

Helse Sør-Øst:

Geir Olav Hjortland, onkolog, Oslo universitetssykehus
Truls Hauge, gastromedisiner, Oslo universitetssykehus
Ghazwan Al-Haidari, onkolog, Oslo universitetssykehus                        Neena Theresa Kumar, patolog, Oslo universitetssykehus                        Tom Mala, kirurg, Oslo universitetssykehus

Helse Vest:

Kjell Kåre Øvrebø, kirurg, Haukeland universitetssykehus                             Bente Kristin Abelseth, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Midt:

Ingunn Hatlevoll, onkolog, St. Olavs Hospital                                               Henning Hellan, radiolog, St. Olavs Hospital                                           Lars Cato Rekstad, kirurg, St. Olavs Hospital

Helse Nord:

Eirik Kjus Aahlin, kirurg, UNN Tromsø
Helge Stenvold, onkolog, UNN Tromsø

Kreftregisteret:

Ingunn Aune, kvalitetsregisteransvarlig
Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene                              Inger Kristin Larsen, ledelsesrepresentant, forsker                                       Simen Breivik, statistiker