Fagrådet

Sist oppdatert: 27.09.2021

Fagrådet i Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk er tverrfaglig sammensatt med fire kirurger, fem onkologer, en gastroenterolog (medisiner), en radiolog, en patolog og tre representanter fra Kreft-registeret. Alle helseregionene er representert i fagrådet. Denne representa-sjonen er viktig for å sikre at registeret har en solid nasjonal forankring blant de som er engasjert i behandling av pasienter med kreft i spiserør og magesekk.

Leder av fagrådet

Egil Johnson, kirurg ved Oslo Universitetssykehus

egjo@ous.no

Medlemmer av fagrådet for kreft i spiserør og magesekk

Helse Sør-Øst:

Egil Johnson, kirurg, Oslo universitetssykehus Ullevål                                   Geir Olav Hjortland, onkolog, Oslo Universitetssykehus
Truls Hauge, gastromedisiner, Oslo Universitetssykehus
Else Marit Løberg, patolog, Oslo Universitetssykehus
Ghazwan Al-Haidari, onkolog, Oslo universitetssykehus

Helse Vest:

Kjell Kåre Øvrebø, kirurg, Haukeland universitetssykehus                             Bente Kristin Abelseth, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Midt:

Gjermund Johnsen, kirurg, St. Olavs Hospital
Ingunn Hatlevoll, onkolog, St. Olavs Hospital                                               Henning Hellan, radiolog, St. Olavs Hospital

Helse Nord:

Eirik Kjus Aahlin, kirurg, UNN Tromsø
Helge Stenvold, onkolog, UNN Tromsø

Kreftregisteret:

Ingunn Aune, kvalitetsregisteransvarlig
Liv Marit Dørum, ledelsesrepresentant                                                 Inger Kristin Larsen, forsker n                                                             Simen Breivik, statistiker