Fagrådet

Leder av fagrådet

Egil Johnson, kirurg ved Oslo Universitetssykehus

egjo@ous.no

Medlemmer av fagrådet for kreft i spiserør og magesekk

Helse Sør-Øst:

Geir Olav Hjortland, onkolog, Oslo Universitetssykehus
Truls Hauge, gastromedisiner, Oslo Universitetssykehus
Else Marit Løberg, patolog, Oslo Universitetssykehus
Ghazwan Al-Haidari, onkolog, Oslo universitetssykehus

Helse Vest:

Kjell Kåre Øvrebø, kirurg, Haukeland universitetssykehus                                       Bente Kristin Abelseth, onkolog, Haukeland universitetssykehus

Helse Midt:

Gjermund Johnsen, kirurg, St. Olavs Hospital
Ingunn Hatlevoll, onkolog, St. Olavs Hospital                                                        Henning Hellan, radiolog, St. Olavs Hospital

Helse Nord:

Eirik Kjus Aahlin, kirurg, UNN Tromsø
Helge Stenvold, onkolog, UNN Tromsø

Kreftregisteret:

Ingunn Aune, kvalitetsregisteransvarlig
Liv Marit Dørum, nestleder Registerseksjonen                                                             Inger Kristin Larsen, forsker og seksjonsleder