Dekningsgrad og datakvalitet

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med kreft i spiserør (ICD-10 C15) og magesekk (ICD-10 C16) i Norge skal være inkludert i registeret. Det er hovedsakelig pasienter med adenokarsinomer og plateepitelkarsinomer som er inkludert i registeret.

Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med kreft i spiserør og magesekk i 2012-2020 er beregnet til 99 prosent. For kreft i spiserør er dekningsgraden 54 prosent (utredningsmelding) og 81 prosent (kirurgimelding) og for kreft i magesekken er dekningsgraden 57 prosent (utredningsmelding) og 75 prosent (kirurgimelding).

Datakvalitet

Datakvaliteten på hele gruppen pasienter med kreft i spiserør og magesekk vurderes som svært god fordi Kreftregisteret gjør en spesifikk vurdering av alle patologisvar fra laboratoriene. Informasjon om insidens, overlevelse og
basis for diagnose regnes som tilnærmet komplett.

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler