Dekningsgrad og datakvalitet

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med kreft i spiserør (ICD-10 C15) og magesekk (ICD-10 C16) i Norge skal være inkludert i registeret. Det er hovedsakelig pasienter med adenokarsinomer og plateepitelkarsinomer som er inkludert i registeret.

Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med spiserørskreft i perioden 2012-2016 er beregnet til 96,3 prosent. Dekningsgraden for pasienter diagnosisert med magesekkreft i perioden 2012-2016 er beregnet til 97,4%. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden i sammeperiode 97,4 %.

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler