image

Kreft i Norge

Her kan du laste ned tabeller og oversikter over kreftforekomst i Norge.

Sist oppdatert: 24.10.2019

Cancer in Norway 2018 er den siste årgangen vi har komplette data for.

Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2018.

Kreftregisteret presenterer insidens både som antall krefttilfeller i befolkningen og som rater (antall krefttilfeller per 100.000 personer). Ratene er aldersstandardiserte. I Kreftregisteret bruker vi den norske befolkningen fra 2014 som standard.

Rapporten Cancer in Norway 2018 ble lansert i et frokostmøte 23.10.2019.
Her kan du laste ned presentasjonene fra frokostmøtet

Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge.

Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft

Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft. Formålet med denne var å gi en oversikt over kreftforekomst etter landbakgrunn, inntekt, utdanning og bosted.

Statistikkbank

Referanse til verdensstandardiserte rater kan fås via Kreftregisterets Statistikkbank.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Elisabeth Jakobsen (tlf 906 93 521) kan bidra med å navigere i tall og statistikk.

Datautleveringsenheten

Les mer om bestilling av spesialtilpasset informasjon og datautlevering fra Kreftregisteret.

Nordcan

Den nordiske kreftregistrene samarbeider om et nettsted med statistikk og data om kreft i Norden. De norske dataene på dette nettstedet kommer fra Kreftregisteret. 

Nordcan har 2015 som sin foreløpig siste årgang.