image

Kreft i Norge

Her kan du laste ned tabeller og oversikter over kreftforekomst i Norge.

Sist oppdatert: 19.02.2021

2019 er den siste årgangen vi har komplette data for.

Planlagt publisering for kreftstatistikk for 2020:
Slutten av september 2021
(nøyaktig dato kommer)

Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2019. Dette er Kreftregisterets årlige statistikkrapport, som gir et overblikk over kreftsituasjonen i Norge.

Kreftregisteret presenterer insidens både som antall krefttilfeller i befolkningen og som rater (antall krefttilfeller per 100.000 personer). Ratene er aldersstandardiserte. I Kreftregisteret bruker vi den norske befolkningen fra 2014 som standard. Referanse til verdensstandardiserte rater kan fås via Kreftregisterets Statistikkbank.

Rapporten Cancer in Norway 2019 ble lansert 22.10.2020.

Tilgang til tall fra Kreftregieret 

Statistikkbank

Kreftregisterets statistikkbank inneholder insidens av kreft (det vil si forekomst av nye krefttilfeller) i Norge til og med siste tilgjengelige diagnoseår. Les mer om Statistikkbanken her:

Statistikkbanken finner du her.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Elisabeth Jakobsen (tlf 906 93 521) kan bidra med å navigere i tall og statistikk.

Datautleveringsenheten

Les mer om bestilling av spesialtilpasset informasjon og datautlevering fra Kreftregisteret.

Nordcan

Den nordiske kreftregistrene samarbeider om et nettsted med statistikk og data om kreft i Norden. De norske dataene på dette nettstedet kommer fra Kreftregisteret. 

Besøk statistikkbanken Nordcan her