image

Kreft i Norge

Her kan du laste ned tabeller og oversikter over kreftforekomst i Norge.

Sist oppdatert: 19.03.2019

Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2017.

Kreftregisteret presenterer insidens både som antall krefttilfeller i befolkningen og som rater (antall krefttilfeller per 100.000 personer). Ratene er aldersstandardiserte. I Kreftregisteret bruker vi den norske befolkningen fra 2014 som standard.

Vi presenterer også insidensratene med verdensstandard (World Standard Population) som kan brukes for å sammenligne kreftforekomst med andre land.  

Rapporten Cancer in Norway 2017 ble lansert i et frokostmøte 29.10.2018.
Her kan du laste ned presentasjonene fra frokostmøtet

Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge.

 Cancer in Norway 2017 er den siste årgangen vi har komplette data for.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Elisabeth Jakobsen (tlf 906 93 521) kan bidra med å navigere i tall og statistikk.

Datautleveringsenheten

For mer komplekse datauttrekk kan Datautleveringsenheten hjelpe. Les mer om bestilling av spesialtilpasset informasjon og datautlevering fra Kreftregisteret.

Nordcan

Den nordiske kreftregistrene samarbeider om et nettsted med statistikk og data om kreft i Norden. De norske dataene på dette nettstedet kommer fra Kreftregisteret. 

Nordcan har 2015 som sin foreløpig siste årgang.