Insidensregisteret

Insidensregisteret inkluderer tall og informasjon om all kreft i Norge, og er kjernen av Kreftregisterets datamateriale.

Siden etableringen av Kreftregisteret, har instituttet samlet inn data om nye tilfeller av kreft i insidensregisteret. Dataene brukes til forskning på årsakene til kreft.

Insidensregisteret vil også i fremtiden utgjøre kjernen av dataene i Kreftregisteret, og hovedpublikasjonen er den årlige utgaven av Cancer in Norway. Tall kan også hentes ut via egne statistikksider på Kreftregisterets nettsider.

Utvidet registrering gjøres nå for flere diagnosegrupper i egne kvalitetsregistre.