Videre utvikling i KREMT

Kreftregisteret jobber kontinuerlig med å gjøre KREMT-løsningen mer brukervennlig. Her er en oversikt over noen av prosjektene.

Tilgang til egen informasjon registrert via KREMT

Kreftregisterforskriften er per i dag til hinder for at vi kan tilby helseforetakene tilgang til den informasjon de selv har registrert via KREMT. Det eneste som er tilgjengelig i KREMT i dag, er kvitteringer som inneholder informasjon om hvilken pasient det er sendt inn informasjon om, hvem som sendte meldingen, når den ble sendt og hvilken kreftform/hvilket skjema som er sendt inn.

Med en databehandleravtale mellom helseforetaket/helseinstitusjonen og Kreftregisteret kan vi gi tilgang til den informasjonen hver enkelt institusjon har registret inn via KREMT. I første omgang vil institusjonene få tilsendt dette på en CD/DVD, men etter hvert ønsker vi at denne informasjonen skal gå direkte via Norsk Helsenett til de som registrerer.

For mer informasjon om databehandleravtaler, ta kontakt med Johanne Gulbrandsen (johanne.gulbrandsen@kreftregisteret.no).

Flere analyser for klinisk statistikk

Fra 1. februar 2016 fikk alle brukere av KREMT tilgang til klinisk statistikk for sine egne pasienter sammenlignet med tall for hele landet. Analysene er i første omgang basert kun på utrednings- og kirurgimeldingene.

Vi jobber sammen med referansegruppene for de ulike kvalitetsregistrene for å få på plass flere analyser.