Kontaktpersoner - purringer

Sol Nymoen
Fagområde: Hud-, prostata- og urologisk kreft
Telefon: 22 92 87 41
sol.nymoen@kreftregisteret.no

Ingrid Forberg
Fagområde: Hud-, prostata- og urologisk kreft 
Telefon: 22 92 87 68
ingrid.forberg@kreftregisteret.no 

Lise Enerstvedt
Fagområde: Leukemi og lymfom, sarkom og kreft i lunge, sentralnervesystem og øre-nese-hals- region 
Telefon: 22 92 87 36
lise.enerstvedt@kreftregisteret.no

Liv Thyssell 
Fagområde: Leukemi og lymfom, sarkom og kreft i lunge, sentralnervesystem og øre-nese-hals- region 
Telefon: 22 92 87 56
liv.thyssell@kreftregisteret.no 

Ingunn Herredsvela
Fagområde: Gastrointestinalkreft 
Telefon: 22 92 88 56 
ingunn.herredsvela@kreftregisteret.no 

Ingunn Aune
Fagområde: Gastrointestinalkreft 
Telefon: 22 92 88 44 
ingunn.aune@kreftregisteret.no 

Aksana Owren
Fagområde: Bryst- og gynekologisk kreft 
Telefon: 22 92 88 36 
aksana.owren@kreftregisteret.no

Kirsti Grape
Fagområde: Bryst- og gynekologisk kreft 
Telefon: 22 92 88 46 
kirsti.grape@kreftregisteret.no 

Grete Kjølberg
Fagområde: Gastrointestinal-, bryst- og gynekologisk kreft
Telefon: 22 92 87 93 
grete.kjolberg@kreftregisteret.no 

Siri Larønningen
Generelt om purringer og innrapportering
Telefon: 22 92 87 14
siri.laronningen@kreftregisteret.no 

Dersom du ikke får tak i den ansvarlige for aktuelle krefttype, ta kontakt med en av de andre på listen. Hvis vedkommende ikke kan svare på spørsmålet ditt, følges det opp videre internt i Kreftregisteret.

Vi gjør oppmerksom på at personidentifiserbare opplysninger/helseopplysninger aldri skal sendes pr. e-post.

Tilbakemeldingsskjema for purringer

Hvis KREMT-portalen er nede eller du ikke har tilgang til denne, kan du gi tilbakemelding til purringer via post.

Bruk dette tilbakemeldingsskjemaet: 

Tilbakemeldingsskjema: Tilbakemeldingsskjema Kliniske Purringer

Veiledning til tilbakemelding: Veiledning til tilbakemelding for kliniske purringer