Meldeskjema for innrapportering på papir

Meldeskjema på papir blir ikke oppdatert i forbindelse med utvikling av nye kvalitetsregistre og revisjon av tidligere skjemaer. Innrapportering på papir vil derfor gi dårligere kvalitet og kompletthet i Kreftregisteret.

Meldeskjema på papir kan ikke lenger benyttes for innrapportering fra spesialisthelsetjenesten. Kreftregisteret returnerer alle meldeskjema fra spesialisthelsetjenesten som er sendt på papir.

Primærhelsetjenesten kan benytte papir frem til 01.06.2016.

Helseinstitusjoner som ikke er tilknyttet Norsk Helsenett, for eksempel sykehjem og aldershjem, kan benytte papir.

Meldeskjema og veiledninger

Oppdatert per august 2011.

Generelle skjemaer

Solide svulster: meldeskjema og veiledning

Non-solide svulster: meldeskjema og veiledning

Spesifiserte kreftformer

Brystkreft: meldeskjema og veiledning

Colorectalcancer: meldeskjema og veiledning, levermetastaser og veiledning 

Malignt lymfom og KLL: meldeskjema og veiledning 

Malignt melanom: meldeskjema og veiledning

Cancer ovarii: meldeskjema og veiledning

Prostatakreft: meldeskjema og veiledning:

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Premaligne tilstander i cervix uteri: meldeskjema og kodeoversikt

Purringer

Tilbakemeldingsskjema: Tilbakemeldingsskjema Kliniske Purringer

Veiledning til tilbakemelding: Veiledning til tilbakemelding for kliniske purringer