Meldeskjema for innrapportering på papir

Innrapportering av klinisk informasjon til Kreftregisteret har i over 60 år vært papirbasert. Våren 2017 fjernet vi de siste papirskjemaene. All innrapportering skal nå skje elektronisk.

Innrapportering av klinisk informasjon skal skje via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT - https://portal.kreftregistrering.no) eller via andre systemer for elektronisk innrapportering. 

Helseinstitusjoner som ikke har tilgang til Norsk Helsenett og elektronisk innrapportering slipper å rapportere til Kreftregisteret.

Kreftregisteret etterspør ikke lenger klinisk informasjon fra primærhelsetjenesten.