Meldepliktige diagnoser

Meldepliktige diagnoser i henhold til ICD10

Alle C-diagnoser skal meldes, med unntak av C44 Basalcellekarsinom hos voksne.

C44 Basalcellekarsinom hos barn (opp til 18 år) skal meldes på meldeskjema for barnekreft.

I tillegg skal disse diagnosene meldes inn:

D051   Intraduktalt carcinoma in situ

D06    Carcinoma in situ i livmorhals (meldes på CIN-skjema hvis det er foretatt kolposkopi eller konisering)   

D090   Carcinoma in situ i urinblære

D091   Carcinoma in situ i andre og uspesifiserte urinveisorganer

D301   Godartet svulst i nyrebekken

D302   Godartet svulst i urinleder

D303   Godartet svulst i urinblære

D304   Godartet svulst i urinrør

D32     Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner

D33     Godartet svulst i hjerne og andre deler av CNS

D352   Godartet svulst i hypofyse

D353   Godartet svulst i ductus craniopharyngealis

D354   Godartet svulst i corpus pineale

D391   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i eggstokk

D392   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i morkake

D411   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i nyrebekken

D412   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i urinleder

D413   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i urinrør

D414   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i urinblære

D42     Svulst med usikkert eller ukjent mal.pot. i CNS hinner

D43     Svulst med usikkert/ukjent mal.pot. i hjernen og CNS

D443   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i hypofyse

D444   Svulst med usikk./ukj. mal.pot. i ductus craniopharyngealis

D445   Svulst med usikkert/ukjent mal.pot. i corpus pineale

D45     Polycythemia vera

D46     Myelodysplastisk syndrom

D471   Kronisk myeloproliferativ sykdom

D473   Essensiell (hemoragisk) trombocytemi

D474   Myelofibrose

C44 Basalcellekarsinom

C44 er ICD10-koden både for basalcellekarsinomer og annen hudkreft (med unntak av malignt melanom, som har ICD10-kode C43).

Basalcellekarsinomer hos voksne skal ikke rapporteres inn på klinisk melding til Kreftregisteret. Øvrige kreftdiagnoser innen C44 skal meldes på skjema for solide svulster. 

Basalcellekarsinom hos barn (opp til 18 år) skal meldes på skjema for barnekreft. 

D39.2 Trofoblastsykdom

D39.2 er trofoblastsykdom, eller sykdom i morkaken.

De godartede trofoblastsvulstene komplett mola og partiell mola skal ikke meldes. Alle ondartede tilfeller skal meldes. Dette inkluderer tilfeller av forskjellig malignitetsgrad som f.eks. persisterende trofoblastsykdom, plancenta-sitt-trofoblasttumor, invasiv mola, choriokarsinom og epitelioid trofoblasttumor.

Rapportering av progresjon/tilbakefall/metastaser

Vi får ofte spørsmål om hvorvidt progresjon/tilbakefall/metastaser skal rapporteres til Kreftregisteret via klinisk melding. Hovedreglene er som følger:

  • Alle metastaser som oppstår før primærbehandlingen er fullført skal rapporteres. Dette gjelder alle kreftformer. Som regel ivaretas dette av rapporteringen som gjøres i forbindelse med primærutredning, primærbehandling og/eller kontroll.
  • For kreftformer som ikke er inkludert i kvalitetsregistre er det ikke nødvendig å rapportere via klinisk melding progresjon/tilbakefall/metastaser som oppstår etter at primærbehandlingen er avsluttet.
  • For kreftformer som er inkludert i kvalitetsregistre, skal progresjon/tilbakefall/metastaser rapporteres dersom det finnes meldinger som dekker dette. Det kan enten være egne tilbakefallsmeldinger eller valg i spesifikke skjemaer (i utredning, i kirurgi) som gjelder metastaser eller lokalt tilbakefall.