Meldepliktige diagnoser

Meldepliktige diagnoser i henhold til ICD10

Alle C-diagnoser skal meldes, med unntak av C44 Basalcellekarsinom hos voksne.

I tillegg skal disse diagnosene meldes inn:

D051    Intraduktalt carcinoma in situ

D06      Carcinoma in situ i livmorhals (meldes på CIN-skjema hvis
            det er foretatt kolposkopi eller konisering)   

D090    Carcinoma in situ i urinblære

D091    Carcinoma in situ i andre og uspesifiserte urinveisorganer

D301    Godartet svulst i nyrebekken

D302    Godartet svulst i urinleder

D303    Godartet svulst i urinblære

D304    Godartet svulst i urinrør

D32      Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner

D33      Godartet svulst i hjerne og andre deler av CNS

D352    Godartet svulst i hypofyse

D353    Godartet svulst i ductus craniopharyngealis

D354    Godartet svulst i corpus pineale

D3910  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i eggstokk

D3911  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i eggstokk

D3920  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i morkake

D3921  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i morkake

D4110  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i nyrebekken

D4111  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i nyrebekken

D4120  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i urinleder

D4121  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i urinleder

D4130  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i urinrør

D4131  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i urinrør

D4140  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i urinblære

D4141  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i urinblære

D42      Svulst med usikkert eller ukjent mal.pot. i CNS hinner
            Alle koder innenfor D42 er meldepliktige

D43      Svulst med usikkert/ukjent mal.pot. i hjernen og CNS
            Alle koder innenfor D43 er meldepliktige

D4430  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i hypofyse

D4431  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i hypofyse

D4440  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i ductus craniopharyngealis

D4441  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i
           ductus craniopharyngealis

D4450  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i corpus pineale

D4451  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i corpus pineale

D45      Polycythemia vera

D46      Myelodysplastisk syndrom

D471    Kronisk myeloproliferativ sykdom

D473    Essensiell (hemoragisk) trombocytemi

D474    Myelofibrose

C44 Basalcellekarsinom

C44 er ICD10-koden både for basalcellekarsinomer og annen hudkreft (med unntak av malignt melanom, som har ICD10-kode C43).

Basalcellekarsinomer skal ikke rapporteres inn på klinisk melding til Kreftregisteret. Øvrige kreftdiagnoser innen C44 skal meldes på skjema for solide svulster. 

D39.2 Trofoblastsykdom

D39.2 er trofoblastsykdom, eller sykdom i morkaken.

De godartede trofoblastsvulstene komplett mola og partiell mola skal ikke meldes. Alle ondartede tilfeller skal meldes. Dette inkluderer tilfeller av forskjellig malignitetsgrad som f.eks. persisterende trofoblastsykdom, plancenta-sitt-trofoblasttumor, invasiv mola, choriokarsinom og epitelioid trofoblasttumor.

Rapportering av progresjon/tilbakefall/metastaser

Vi får ofte spørsmål om hvorvidt progresjon/tilbakefall/metastaser skal rapporteres til Kreftregisteret via klinisk melding. Hovedreglene er som følger:

  • Alle metastaser som oppstår før primærbehandlingen er fullført skal rapporteres. Dette gjelder alle kreftformer. Som regel ivaretas dette av rapporteringen som gjøres i forbindelse med primærutredning, primærbehandling og/eller kontroll.
  • For kreftformer som ikke er inkludert i kvalitetsregistre er det ikke nødvendig å rapportere via klinisk melding progresjon/tilbakefall/metastaser som oppstår etter at primærbehandlingen er avsluttet.
  • For kreftformer som er inkludert i kvalitetsregistre, skal progresjon/tilbakefall/metastaser rapporteres dersom det finnes meldinger som dekker dette. Det kan enten være egne tilbakefallsmeldinger eller valg i spesifikke skjemaer (i utredning, i kirurgi) som gjelder metastaser eller lokalt tilbakefall.