Meldepliktige diagnoser

Meldepliktige diagnoser i henhold til ICD10

Alle C-diagnoser skal meldes, med unntak av C44 Basalcellekarsinom hos voksne.

C44 Basalcellekarsinom hos barn (opp til 18 år) skal meldes på meldeskjema for barnekreft.

I tillegg skal disse diagnosene meldes inn:

D051   Intraduktalt carcinoma in situ

D090   Carcinoma in situ i urinblære

D091   Carcinoma in situ i andre og uspesifiserte urinveisorganer

D301   Godartet svulst i nyrebekken

D302   Godartet svulst i urinleder

D303   Godartet svulst i urinblære

D304   Godartet svulst i urinrør

D32     Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner

D33     Godartet svulst i hjerne og andre deler av CNS

D352   Godartet svulst i hypofyse

D353   Godartet svulst i ductus craniopharyngealis

D354   Godartet svulst i corpus pineale

D391   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i eggstokk

D392   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i morkake

D411   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i nyrebekken

D412   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i urinleder

D413   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i urinrør

D414   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i urinblære

D42     Svulst med usikkert eller ukjent mal.pot. i CNS hinner

D43     Svulst med usikkert/ukjent mal.pot. i hjernen og CNS

D443   Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i hypofyse

D444   Svulst med usikk./ukj. mal.pot. i ductus craniopharyngealis

D445   Svulst med usikkert/ukjent mal.pot. i corpus pineale

D45     Polycythemia vera

D46     Myelodysplastisk syndrom

D471   Kronisk myeloproliferativ sykdom

D473   Essensiell (hemoragisk) trombocytemi

C44 Basalcellekarsinom

C44 er ICD10-koden både for basalcellekarsinomer og annen hudkreft (med unntak av malignt melanom, som har ICD10-kode C43).

Basalcellekarsinomer hos voksne skal ikke rapporteres inn på klinisk melding til Kreftregisteret. Øvrige kreftdiagnoser innen C44 skal meldes på skjema for solide svulster. 

Basalcellekarsinom hos barn (opp til 18 år) skal meldes på skjema for barnekreft. 

Hvilket meldeskjema brukes for de ulike diagnosene?

Kreftregisteret har laget en oversikt over hvilket meldeskjema som er riktig meldeskjema for de ulike kreftidagnosene. Oversikten inneholder både ICD10-koder og ICPC2-koder.

Oversikten finner du her: ICD10_og_ICPC-riktig_meldeskjema.xls