KREMT helpdesk

Vanlige feil og forslag til løsning

Får ikke tilgang til KREMT-siden

- Sjekk om din pc er knyttet til Norsk Helsenett
- Sjekk at adressen er skrevet inn riktig: https://portal.kreftregistrering.no
- Hvis du benytter Internet Explorer eller Google Chrome, forsøk med en annen nettleser (Mozilla Firefox eller Opera). Dette gjelder spesielt i Helse Vest
- Forsøk adressen https://portal.kreftregistrering.no/?restartApplication
- Forsøk adressen https://skjema.kreftregistrering.no (enkelt versjon av KREMT)

Hvis dette ikke løser problemet - ta kontakt med KREMT helpdesk.

Ta også kontakt med KREMT helpdesk dersom dere kun får tilgang til den enkle versjonen av KREMT.

Har ikke brukernavn og passord

Du får brukernavn og passord fra Kreftregisteret. Send oss en e-post, og husk å skrive hvilken helseinstitusjon du skal rapportere inn for.

Får ikke tilgang ved bruk av ID-portalen

Du må være autorisert av Kreftregisteret før ID-portalen kan gi tilgang til aktuell funksjonalitet i KREMT. Søknad om autorisering gjøres i KREMT portalen. Velg "Registrer ny bruker" under påloggingen til KREMT. Du får også opp en link til "Registrer ny bruker" når du prøver å benytte funksjoner du ikke har tilgang til. Mer informasjon om de ulike tilgangene finner du i selve søknadsskjemaet.  

Får ikke logget inn

- Forsøk adressen https://portal.kreftregistrering.no/?restartApplication
- Sjekk at du har skrevet inn riktig brukernavn og passord. Det er viktig at \ er riktig vei. Dersom passordet inneholder tegnet '0' er dette alltid tallet 0, ikke bokstaven 'O'
- Hvis du har fått opp et påloggingsvindu der du kun blir spurt om passord, velg: "logg på som annen bruker" slik at du har mulighet til å legge inn både brukernavn og passord du har fått fra Kreftregisteret

Hvis dette ikke løser problemet - ta kontakt med KREMT helpdesk.

Får ikke sendt inn utfylt skjema

Sjekk at alle felt er fylt ut. Feltene er obligatoriske, og det markeres med en liten, rød stjerne (*) i skjemaet der utfylling mangler. Disse kan være litt vanskelige å se.

Ta kontakt med KREMT helpdesk hvis du har fylt ut alle felt men likevel ikke får sendt inn meldingen.

Får ikke tilsendt engangskode

For å få tilsendt engangskode må du bruke e-postadressen du har ved den helseintistusjonen du er logget inn i KREMT fra. Bruk av hotmail, gmail, online og tilsvarende e-postdomener er ikke tillatt.

Hvis du ikke får tilsendt engangskode selv om du benytter riktig e-postadresse, forsøk å logge ut og gå inn i KREMT igjen via adressen https://portal.kreftregistrering.no/?restartApplication.

Dersom du fortsatt ikke får tilsendt engangskode, ta kontakt med KREMT helpdesk.

Tilbakemeldingsskjema for purringer

Hvis KREMT-portalen er nede eller du ikke har tilgang til denne, kan du gi tilbakemelding på purringer via post.

Bruk dette tilbakemeldingsskjemaet: 

Tilbakemeldingsskjema: Tilbakemeldingsskjema Kliniske Purringer

Veiledning til tilbakemelding: Veiledning til tilbakemelding for kliniske purringer

Ta kontakt med KREMT helpdesk hvis du har spørsmål om purringer.