Funksjonalitet i KREMT

Portalversjonen av KREMT inneholder mer funksjonalitet enn kun innrapportering av klinisk informasjon. Visste du for eksempel at du har tilgang til klinisk statistikk om dine egne pasienter - basert på det din helseinstitusjon har rapportert inn?

Registrere ny melding

Under fanen "Registrere ny melding" finner du alle skjema for innrapportering av klinisk informasjon. Velg riktig skjema i menyen til venstre, og følg så anvisningene videre. For de fleste skjemaene må du velge hvilken del av forløpet du skal rapportere inn for (utredning, kirurgi, behandling) og om behandlingen er rettet mot primærtumor, lokalt residiv eller metastaser.

Etter at meldingen er fylt ut og sendt inn har du mulighet til å vise den utfylte meldingen og skrive denne ut - enten til en fil som kan lagres i ditt system eller til papirutskfrift som kan skannes inn i EPJ. For dokumentasjonshensyn skal det være tilstrekkelig å kun dokumentere i EPJ at melding er sendt (f.eks. den informasjon som finnes under "Våre kvitteringer"), så det er opp til hver enkelt helseinstitusjon om de også ønsker å ha en kopi av selve meldingen.

Under fanen "Hjelp" finner du mer spesifikk informasjon om hvert enkelt meldeskjema.

Manglende kreftmeldinger

Under fanen "Manglende kreftmeldinger" finner du oversikt over pasienter ved din helseinstitusjon hvor deler av forløpet ikke er rapportert inn fra kliniker. Denne oversikten erstatter purrelister Kreftregisteret tidligere har sendt ut per papir eller som Excel-filer.

For å få tilgang til pasientliste må man være autorisert bruker med tilgang til å se manglende meldinger (kontakt KREMT-helpdesk ved ønske om autorisering). En ekstra pålogging gjøres via BankID for mobil eller MinID. Det er bare første gang du ber om tilgang til fanen etter innlogging at du må logge på via ID-portalen til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Etter at du logget inn, må du velge hvilken avdeling eller hvilken kreftform du vil se pasientlister for og hvorfor du skal ha tilgang til disse opplysningene. Vær oppmerksom på at det kan ta inntil tre minutter å vise listen i portalen - avhengig av hvor mange pasienter det er på listen og hvor raskt ditt nettverk er.

Kreftregisteret logger aktivitet i funksjonen "Manglende meldinger". Det gjelder blant annet de valg som gjøres for visning av pasientlister. Loggen blir gjort tilgjengelig for hver enkelt helseinstitusjon.

Hvis du dobbeltklikker på en rad, får du opp mer informasjon om purringen. Du får da også muligheten til å sende inn skjema på pasienten eller avvise purringen. Oppføringen forsvinner fra listen umiddelbart. Fødselsnummer og navn blir automatisk utfylt i meldingen.

Våre kvitteringer

Under fanen "Våre kvitteringer" finner du kvittering for alle meldeskjema som er sendt inn elektronisk i løpet av de siste tre måneder. Tilgang til denne fanen reguleres på samme måte som for "Manglende kreftmeldinger" (via ID-portalen til Difi), men du trenger ikke å logge inn på nytt hvis du allerede har fått tilgang til purrelisten. Du må imidlertid gjøre valg for hvilken avdeling eller hvilken kreftform du vil se kvitteringer for, og angi hvorfor du ønsker tilgang til disse opplysningene. Informasjonen blir logget.

Kvitteringene inneholder den informasjonen som trengs for å dokumentere I EPJ at melding er sendt til Kreftregisteret. Det er mulig å søke på fødselsnummer ved å skrive inn fødselsnummeret i feltet rett under "Fødselsnummer" - der det står "Vis alle". Hvis du dobbeltklikker på en rad, får du opp et vindu med oppsummert informasjon fra kvitteringen. Denne kan skrives ut (til fil eller papir), eller du kan kopiere teksten og lime denne inn i et EPJ-dokument.

Midlertidig lagrede meldinger

Under fanen "Midlertidig lagrede meldinger" finner du meldinger som er lagret midlertidig for din helseinstitusjon. Du kan søke frem meldinger basert på kreftform, avdeling eller melders navn og fortsette utfyllingen i flere etapper før meldingen sendes til Kreftregisteret.

Midlertidig lagring skjer ved at du trykker knappen "Lagre midlertidig" i meldeskjemaet.

Tilgang til midlertidig lagring krever at din helseinstitusjon har en databehandleravtale med Kreftregisteret. Du finner kontaktinformasjon for dette til høyre på siden. Tilgang til denne fanen reguleres på samme måte som for "Manglende kreftmeldinger og "Kvitteringer"" (via ID-portalen til Difi)

Administrativ statistikk

Under fanen "Administrativ statistikk" finner du en oversikt over innrapportering fra din helseinstitusjon, det vil si all innrapportering som er gjort fra det brukernavnet du er logget inn med. Du kan få frem grafer og tall basert på innrapporteringstidspunkt eller basert på hendelsestidspunkt (tidspunkt for diagnose/behandling/kontroll).

Du kan få frem statistikk totalt for helseinstitusjonen eller for spesifikke kreftformer. Resultatene kan eksporteres til en bildefil eller et pdf-dokument, eller du kan laste ned en Excel-fil med tallene som ligger bak grafene.

Dashboard

Her kan man se utvalgt statistikk og driftsmeldinger for de ulike kreftformene. Ved valg av kreftform vises aktuelle driftsmeldinger samt statistikk for manglende meldinger, innsendte meldinger og rapporteringsgrad for kreftformen. 

Rapporteringsgrad

Her kan man se rapporteringsgrad til Kreftregisterets kvalitetsregistre for alle helseinstitusjoner, helseforetak og helseregioner i landet.

Klinisk statistikk

Under fanen "Klinisk statistikk" finner du grafisk fremstilling av den kliniske informasjonen din helseinstitusjon har meldt inn elektronisk, sammenlignet med tilsvarende informasjon for landet som helhet. Eksempler på statistikk som kan vises er aldersfordeling, postoperative komplikasjoner, operasjonstyper eller stadiefordeling for dine pasienter. Analysene er gruppert etter kreftform.

Datagrunnlaget for den kliniske statistikken oppdateres hver natt. Det vil si at klinisk informasjon du sender inn elektronisk i dag vil være inkludert i statistikken i morgen.

Du finner mer informasjon om funksjonaliteten for klinisk statistikk i portalen under fanen "Hjelp".

Hjelp

Under fanen "Hjelp" finner du informasjon om de ulike meldeskjemaene og om funksjonaliteten i KREMT.