Søknadsskjema

Søknad om datatilgang foregår via Kreftregisterets søknadsskjema

Dersom du ønsker data på individnivå, eller vil koble data med andre registre, må du bruke Kreftregisterets søknadsskjema for utlevering av data.

Hvis du ønsker generell statistikk og tabeller, med variabler som kreftformer, tidsperioder, aldersgrupper eller geografiske områder, sender du en e-post til datautlevering@kreftregisteret.no

Vi gjør også oppmerksom på at mye av denne type informasjon finnes på våre statistikksider, og i publikasjonen Cancer in Norway.

 

Hvilke tillatelser trenger du?

Tabellen under viser mer detaljert hvilke tillatelser man trenger for utlevering av data fra Kreftregisteret (KRG).

All utlevering krever at Kreftregisteret anser datautleveringen som etisk ubetenkelig.

 

Kun Kreftregister-data

(ukoblet)

Kobling mellom
Kreftregisteret og sentrale helseregistre

Kobling mellom
Kreftregisteret og andre datakilder

Tabeller/statistikk

Ingen, beskrivelse og søknad sendes til due@kreftregisteret.no

 

  

 

Tillatelse fra tilkoblet register

Skjema

 

 

REK*: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra tilkoblet register
Skjema

Personidentifiserende individdata

REK*: Forhåndsgodkjenning

  

Skjema

REK*: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra tilkoblet register
Skjema

REK*: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra tilkoblet register
Skjema

Avidentifiserte individdata

Ingen.

 

 

Skjema

Ingen.
Tillatelse fra tilkoblet register

 Skjema

REK*: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra tilkoblet register
Skjema

* REK er Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Gå til nettside

Svarfrister:

  • Avidentifiserte kreftregisterdata (30 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre sentrale helseregistre (60 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre datakilder (60 dagers svarfrist)