Søknadsskjema

Søknad om datatilgang foregår via Kreftregisterets søknadsskjema

Dersom du ønsker data på individnivå, eller vil koble data med andre registre, må du bruke Kreftregisterets søknadsskjema for utlevering av data.

Hvis du ønsker generell statistikk og tabeller, med variabler som kreftformer, tidsperioder, aldersgrupper eller geografiske områder, sender du en e-post til datautlevering@kreftregisteret.no

Vi gjør også oppmerksom på at mye av denne type informasjon finnes på våre statistikksider, og i publikasjonen Cancer in Norway.

 

Nødvendig dokumentasjon

Tabellen under viser mer detaljert hvilken dokumentasjon man trenger for utlevering av data fra Kreftregisteret. Alle søknader om individdata krever i tillegg innsending av prosjektprotokoll og utført personvernkonsekvensanalyse (DPIA) for nye prosjekter. 

All utlevering krever at Kreftregisteret anser datautleveringen som etisk ubetenkelig.

 

Kun Kreftregister-data

(ukoblet)

Kobling mellom
Kreftregisteret og sentrale helseregistre

Kobling mellom
Kreftregisteret og andre datakilder

Tabeller/statistikk

Ingen, beskrivelse og søknad sendes til due@kreftregisteret.no

 

  

 

Dokumentasjon av lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

 

Tillatelse fra tilkoblet register

 

 

 

Dispensasjon fra taushetsplikt eller samtykke

 

Dokumentasjon av lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

 

Tillatelse fra tilkoblet register

Personidentifiserende individdata

Dispensasjon fra taushetsplikt eller samtykke

Dokumentasjon av lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

  

 

Dispensasjon fra taushetsplikt eller samtykke

 

Dokumentasjon av lovlig gunnlag for behandling av personopplysninger

 

Tillatelse fra tilkoblet register

Dispensasjon fra taushetsplikt eller samtykke

 

Dokumentasjon av lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

 

Tillatelse fra tilkoblet register 

Avidentifiserte individdata

Dokumentasjon av lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

 

 

 

Dokumentasjon av lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

 

Tillatelse fra tilkoblet register

 

Dispensasjon fra taushetsplikt eller samtykke

 

Dokumentasjon av lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

 

Tillatelse fra tilkoblet register

 

Svarfrister:

  • Avidentifiserte kreftregisterdata (30 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre sentrale helseregistre (60 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre datakilder (60 dagers svarfrist)

Det er for tiden lengre ventetid for datautleveringer enn det som er oppgitt over.