Søknadsskjema

For all utlevering av data fra Kreftregisteret skal enten søknadsskjema A eller B benyttes.

Datautlevering har begrenset kapasitet høsten 2016 og våren 2017, og derved lengre saksbehandlingstid.

 

Kompleksiteten i dataene du ønsker å hente ut avgjør om du må søke med søknadsskjema A eller B. 

Dersom du ønsker generelle statistikker og tabeller, med variable som kreftformer, tidsperioder, aldersgrupper eller geografiske områder, er typisk søknadsskjema A velegnet. 

Vi gjør også oppmerksom på at mye av denne type informasjon finnes på våre statistikksider, og i publikasjonen Cancer in Norway.

Dersom du ønsker data på individnivå, eller vil koble data med andre registre, må du bruke søknadsskjema B.

Her finner du skjemaene

Søknadsskjema A

Søknadsskjema B

Ferdig utfylt skjema skal sendes Kreftregisteret, fortrinnsvis per  e-post, til datautlevering@kreftregisteret.no

Alle som søker om å få utlevert data via søknadsskjema B (ikke tabeller/statistikk) oppfordres til å ta kontakt med Datautleveringsenheten før søknaden sendes inn, slik at eventuelle avklaringer kan gjøres før søknadsskjemaet er ferdig utfylt.

Svarfrister:

  • Avidentifiserte kreftregisterdata (30 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre sentrale helseregistre (60 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre datakilder (60 dagers svarfrist)

Hvilke tillatelser trenger du?

Tabellen under viser mer detaljert hvilke tillatelser man trenger for utlevering av data fra Kreftregisteret (KRG).

Alle typer utlevering krever at Kreftregisteret anser datautleveringen som etisk ubetenkelig.

 

Kun KRG-data
(ukoblet)

Kobling mellom Kreftregisteret
og sentrale helseregistre
Kobling mellom Kreftregisteret
og andre datakilder
Tabeller og statistikker IngenSkjema A

Tillatelse fra tilkoblet register


Skjema B

REK*: Forhåndsgodkjenning
Tillatelse fra tilkoblet register

Skjema B
Person-
identifiserende individdata
REK:
Forhånds-
godkjenning


Skjema B

REK: Forhåndsgodkjenning
Tillatelse fra tilkoblet register

Søknadsskjema B

REK: Forhåndsgodkjenning
Tillatelse fra tilkoblet register

Skjema B

Avidentifiserte individdata

Ingen

 


Skjema B

Tillatelse fra tilkoblet register

 

Skjema B

REK: Forhåndsgodkjenning
Tillatelse fra tilkoblet register

Søknadsskjema B

* REK er Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Gå til nettsiden