Veileder for utlevering av data fra Kreftregisteret

Datautlevering har begrenset kapasitet høsten 2016 og våren 2017, og derved lengre saksbehandlingstid.

Tabell over hvilke tillatelser man trenger for utlevering av data fra Kreftregisteret.
Utdypende tekst til Søknadsskjema A som må fylles ut ved søknad om tabeller/statistikk fra Kreftregisteret.
Utdypende tekst til Søknadsskjema B som må fylles ut ved søknad om personidentifiserende individdata og avidentifiserte individdata.

 

Rene Kreftregister-data

(ukoblet)

Kobling mellom
KRG og sentrale helseregistre

Kobling mellom
KRG og andre datakilder

Tabeller/statistikk

Ingen

Tillatelse fra tilkoblet register

 

REK: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra andre dataeiere

Personidentifiserende individdata

REK: Forhåndsgodkjenning

REK: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra tilkoblet register

REK: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra andre dataeiere

Avidentifiserte individdata

Ingen

Tillatelse fra tilkoblet register

 

REK: Forhåndsgodkjenning

Tillatelse fra andre dataeiere

*Alle typer utlevering krever at Kreftregisteret anser datautleveringen som etisk ubetenkelig.