Retningslinjer for utlevering av data

Her finner du retningslinjer for utlevering av data - til både eksterne og interne forskningsprosjekter.

Datautlevering har begrenset kapasitet høsten 2016 og våren 2017, og derved lengre saksbehandlingstid.

 

Det nedlastbare pdf-dokumentet i høyre spalte regulerer all utlevering av kreftregisterdata til forskningsprosjekter (både interne og eksterne). Det regulerer også utlevering av data direkte tilbake til rapportør eller andre som har oppgaver innen helsetjenesten eller helseforvaltningen, for eksempel kvalitetssikring.

I dokumentet finnes også forklaring av begrepene:

- anonymiserte opplysninger
- avidentifiserte opplysninger
- personidentifiserende opplysninger
- sensitive opplysninger
- databehandlingsansvarlig
- databehandler
- taushetsplikt