Øvrige variable i Kreftregisterets insidensregister

Øvrige opplysninger i Kreftregisterets insidensregister:

 

cTNM

Komplettheten av disse data er avhengig av klinikers utfylling av klinisk melding. For de fleste kreftformer er disse opplysningene kun gitt for ca 40-50 prosent av pasientene. For prostatacancerpasienter etterstrebes en registrering av cTNM for alle pasientene.

pTNM

Komplettheten er avhengig av beskrivelse på patologiremisser, og aktuelle kreftformer vil først og fremst være prostata (fra 2003) og bryst (fra 1986).

Side

Angir høyre, venstre eller bilateralt for relevante lokalisasjoner.

Topografi

Svulstens utgangspunkt i ICD-O (2. revisjon), innkodet variabel fra og med 1993.

Histologi

Svulsttype med utgangspunkt i MoTNaC, for årene 1953-1992.

Morfologi

Svulsttype med utgangspunkt i ICD-O (2. revisjon), innkodet variabel fra og med 1993.