Aktuelle variable for prosjekter som skal se på overlevelse/dødelighet

For prosjekter som skal se på overlevelse (ev. dødelighet):

 

Status

Bosatt, emigrert eller død.

Statusdato

Dato for emigrasjon/død.

Dødsårsaker

Underliggende dødsårsak for kreftpasienter. Opplysningene er hentet fra Dødsårsaksregisteret. Den aller første koden er underliggende dødsårsak og det er denne som bør brukes.

Oppfølgingstid

Antall dager fra diagnosedato til statusdato eller siste oppfølgingsdag.