Aktuelle variable for prosjekter som skal se på behandling

For prosjekter som skal se på behandling:

  • Kirurgisk inngrep
  • Strålebehandling
  • Hormonbehandling *
  • Kjemoterapi *
  • Annen behandling *

    * Kvaliteten på disse dataene er avhengig av klinikers utfylling av klinisk melding. I mange tilfeller er dette opplysninger som er gitt på diagnosetidspunktet, og er altså informasjon om planlagt behandling. Dersom behandlingen avviker fra dette er det ikke sikkert det er registrert i Kreftregisteret.