Opplysninger i databasen

ELVIS (Elektronisk Liste over Variabler I Systemene) er Kreftregisterets metadatabase.

Link til ELVIS

Under finner du en liste over hvilke opplysninger Kreftregisteret har som kjerneopplysninger for alle pasienter og kreftformer. De er de mest etterspurte og brukte variablene i Kreftregisterets insidensregister.

Kjernevariabler

Pasientopplysninger

 • Fødselsår
 • Kjønn
 • Bostedsfylke ved diagnose
 • Alder ved diagnose

Sykdomsopplysninger

 • Diagnoseår
 • Diagnosens sikkerhet
 • Lokalisasjon
 • Topografi
 • Svulsttype (Histologi/Morfologi)
 • Basis for diagnosen
 • Utbredelse på diagnosetidspunktet
  • Metastase
  • Stadium*

* Stadium er kun relevant for kreft i bryst og livmorhals, samt lymfomer. Komplettheten av disse data er avhengig av klinikers utfylling av klinisk melding.

Aktuelle variabler for prosjekter som skal se på overlevelse (ev. dødelighet):

 • Status
 • Statusår
 • Underliggende dødsårsak
 • Oppfølgingstid

Aktuelle variabler for prosjekter som skal se på behandling

* Kvaliteten på disse dataene er avhengig av klinikers utfylling av klinisk melding. I mange tilfeller er dette opplysninger som er gitt på diagnosetidspunktet, og er altså informasjon om planlagt behandling. Dersom behandlingen avviker fra dette er det ikke sikkert det er registrert i Kreftregisteret.

 

Vi gjør oppmerksom på at Kreftregisteret plikter å sørge for at behandlingen av de aktuelle opplysningene (sammenstilling, utlevering) er relevante og nødvendige for formålet med behandlingen, jf. Helseregisterloven § 11 (1).