Dokumentasjon av variabler

Her finnes det en oversikt over variabler og koder som brukes i Kreftregisteret.

Datautlevering har begrenset kapasitet høsten 2016 og våren 2017, og derved lengre saksbehandlingstid.

 

I det nedlastbare pdf-dokumentet i høyre spalte finnes en oversikt over variabler og koder som brukes i Kreftregisteret.