Ansvarsbegrensning

Ved utlevering av data til eksterne forskere, bruker Kreftregisteret en disclaimer (ansvarsbegrensning).

Scroll down for an english version of the disclaimer.

Disclaimer skal brukes i de tilfeller der det ikke inngår noen forsker fra Kreftregisteret i prosjektene. Denne skal benyttes i all offentliggjøring, både muntlig og skiftlig, av data fra Kreftregisteret, og er et vilkår for utlevering av data.

Denne praksisen er ment som en synliggjøring av grenseoppgangen i ansvarsforholdet mellom Kreftregisteret som dataleverandør og eksterne forskeres tolkning av resultater basert på våre data. Det skal gjøres oppmerksom på at analyser, tolkning og presentasjon knyttet til dataene er forfatterens/forfatternes ansvar alene.

Teksten under skal benyttes ved publisering av vitenskapelig materiale basert på data fra Kreftregisteret.

Norsk

Følgende skal tas med i acknowledgement eller introduksjon i eventuelle publikasjoner:

”Denne studien bruker data fra Kreftregisteret. Tolkning og rapportering av disse data er forfatternes ansvar alene, og har ikke vært gjenstand for godkjenning fra Kreftregisteret.”

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra Kreftregisteret, er tilgangen til data også gitt under forutsetning av at Kreftregisteret får tilsendt et eksemplar av eventuelle publikasjoner som utarbeides på grunnlag av dataene.

English

A premise for the use of data from the Cancer Registry of Norway is that the following is included in the introduction or acknowledgement of the publication:

“The study has used data from the Cancer Registry of Norway. The interpretation and reporting of these data are the sole responsibility of the authors, and no endorsement by the Cancer Registry of Norway is intended nor should be inferred.”