Mammografikonferanse

Mammografiprogrammet og Kreftregisteret ønsker velkommen til konferanse om screening og diagnostikk av brystkreft i Oslo 27. og 28. mars 2019.

Oppdatert 1.2.2019

Konferansen er spesielt rettet mot de som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk i Mammografiprogrammet, men er også åpen for andre interesserte.

Påmeldingsfristen var 31. januar 2019, men vi har fortsatt noen ledige plasser!

Program, priser og påmelding finner du på konferansesiden www.mammografiprogrammet-konferanse.no

Blant temaene for konferansen er:

  • Overdiagnostikk og overbehandling av brystkreft
  • Nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening
  • Ferske forskningsresultater fra Mammografiprogrammet
  • Maskinlæring og kunstig intelligens i mammografiscreening
  • Bildekvalitetens betydning
  • Radiologisk kvalitet i Storbritannia og Norge
  • Faggruppenes arbeid med å videreutvikle mammografiscreeningen i Norge
  • Status og potensiell rolle for tomosyntese innen brystkreftscreening og –diagnostikk
  • Immunterapiens rolle i framtidig brystkreftbehandling