Kaitlyn Tsuruda disputerer

Tsuruda forsvarer sin avhandling "Overdiagnosis and underdiagnosis in BreastScreen Norway".

Disputasen finner sted 24. september 2021, og holdes digitalt.

Den digitale disputasen er offentlig, og alle som ønsker kan følge den fra nettsidene til Universitetet i Oslo.

Program for dagen

Prøveforelesning kl 10:15

Kandidaten har fått oppgitt følgende tema for sin prøveforelesning: "The impact of the Covid 19 pandemic on the diagnosis and treatment of patients with breast cancer, lessons to be learned for future pandemics"

Følg denne lenken for mer informasjon, og for å se prøveforelesningen

Disputas kl 12:15

Kaitlyn Tsuruda forsvarer sin avhandling "Overdiagnosis and 'underdiagnosis' in BreastScreen Norway"

Følg denne lenken for mer informasjon, og for å se disputasen