Nordic Mammography Screening Symposium

Velkommen til det åttende nordiske symposium om mammografiscreening. Arrangementet finner sted i Oslo 16. til 18. oktober.

Nordic Mammography Screening Symposium er et tre-dagers symposium, der vi utforder dagens tenkning rundt screening og reflekterer rundt framtidens mammografiscreening.

Registrér deg her

8th Nordic Mammography Screening Symposium
16.-18. oktober 2017
Oslo

Symposiet byr på en rekke perspektiver rundt screening mot brystkreft, som

  • europeiske anbefalinger rundt screening
  • status i nordiske screeningprogrammer
  • risikobasert eller stratifisert screening?
  • framtidens screening

De ulike temaene innen radiologi, patologi, radiografi og informasjon/kommunikasjon blir presentert både i plenum og i parallell-sesjoner.

Vi har nå åpnet for innsending av abstracts.
Frist for innsendelse: 20. april 2017

Utstillere demonstrerer ulike produkter og utstyr innen mammografi-teknologi i pausene.

Arrangementet foregår på Raddison Blu Scandinavia Hotel i Oslo sentrum, like ved Slottet.

Det norske Mammografiprogrammet og Kreftregisteret organiserer symposiet.

Velkommen til Oslo i høst!

På vegne av organisasjonskomiteen
Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.