INSPIRE:lungekreft

Vi inviterer til lansering for sluttrapporten fra INSPIRE:Lungekreft, med de første resultatene om bruk og effekt av kreftlegemidler mot lungekreft i Norge.

INSPIRE-2021-HELDEKK-SLIDE-550.jpg

 

INSPIRE er et unikt og omfattende prosjekt, der målet er få oversikt over bruk og effekt av all bruk kreftmedikamenter i Norge. En slik oversikt eksisterer ikke per i dag.

Lanseringen foregår som et webinar fra Kreftforeningens Vitensenter 7. april 2021 kl 14:00.

Webinaret er gratis og åpent for alle med interesse for kreft og kreftbehandling.

Her kan du følge webinaret

Du møter blant andre:
o Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
o Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen
o Giske Ursin, Kreftregisteret
o Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien
o Ole Kristian Hjelstuen, Inven2
o Odd Terje Brustugun, onkolog, Drammen sykehus
o Cecilie Bråthen, leder Lungekreftforeningen