Workshop - Real World Data

Velkommen til workshop om hvordan vi best mulig kan bruke Real World Data i forskning og utvikling. I denne workshopen tar vi særlig for oss lungekreft som eksempel.

Vi ønsker å belyse temaer relatert til Real World Data hos Kreftregisteret med eksempler innen lungekreft.

Vi ønsker med dette velkommen til workshop hos Kreftregisteret 16. desember fra kl 09:00.

Påmelding: Send en e-post til lena.holmstrom@kreftregisteret.no

På denne workshoppen kommer vi til å gå igjennom Kreftregisterets hoveddatabase, samt Kvalitetsregisteret for lungekreft.  

Fokus vil være på hvilke variabler som finnes i registrene og kvaliteten på tilhørende data, og vi ser på hvilken nytte legemiddelindustrien kan ha av disse variablene.

Til slutt ser vi på hva som gjøres av utvikling hos Kreftregisteret fremover, og hvordan vi sammen kan bidra til best mulig utnyttelse av Real World Data i Kreftregisteret.

Program og presentasjoner

08:45–09:00
Registrering – Kaffe

09:00–09:15
Velkommen

Giske Ursin – Direktør Kreftregisteret

Oslo Cancer Cluster, presentasjon

Ketil Widerberg - Leder av Oslo Cancer Cluster

09:15– 09:30
Legemiddelindustriens bruk og behov for Real World Data

Steinar Thoresen – Medisinsk Direktør Abbvie og Leder av Forskningsutvalg i Legemiddelindustrien

09:30-09:45
Kvalitetsregistrene for kreft – bakgrunn og organisering

Bjørn Møller – Leder registeravdelingen (KRG)

09:45-10:15
Lungekreftregisteret - fra insidens til revisjon

Lars Fjellbirkeland – Leder Referansegruppen på lungekreftregisteret

10:15-10:30
Kaffepause

10:30-10:50
Datainnsamling til Kreftregisteret

Siri Larønningen – Spesialrådgiver Data inn-enheten (KRG)

10:50-11:10
Variabler og datakvalitet i lungekreftregisteret

Tonje Kristiansen – Kvalitetsregisteransvarlig lungekreftregisteret

11:10-11:25
Sosioøkonomiske forskjeller i behandling av lungekreft og i overlevelse etter kreft

Bjørn Møller - Leder registeravdelingen (KRG)

11:25-11:40
Eksempler på medikamentstudier utført ved Kreftregisteret

Tom Børge Johannesen – Leder medisinsk faggruppe (KRG)

11:40-11:55
En European Medicines Agency (EMA)-pålagt studie blant kreftpasienter i Skandinavia

Steinar Tretli – Seniorforsker forskningsavdelingen (KRG)

11:55-12:25
Lunsj

12:25-12:45
Bruk av Real World Data for evaluering av legemidler

Per Harald Fuglerud – Statistiker Statens Legemiddelverk

12:45-13:05
Fremdriftsplan for lungekreftregisteret

Jan Nygård – Leder registerinformatikk (KRG)

Vikar Siri Larønningen

13:05-13:50
Åpen diskusjon

Diskusjonsleder: Lena Holmstrøm

13:50-14:00
Oppsummering

Giske Ursin

Hvilke data rapporteres inn til Kreftregisteret?

Link til innrapporteringsportalen KREMT demo