Nordic Mammography Screening Symposium

Om lag 400 fagpersoner fra inn- og utland deltok på det 8. nordiske mammografiscreeningsymposiet som Mammografiprogrammet og Kreftregisteret arrangerte i Oslo 16.-18. oktober 2017.

Det var en en stor samling fagpersoner fra en rekke ulike disipliner innen mammografiscreening som var til stede på det tre dager lange symposiet, som kunne presentere dagens status for mammografiscreeningen i de nordiske landene og diskutere fremtidens utfordringer.

Helseminister Bent Høie stod for den offisielle åpningen og kunne i den anledning blant annet gi en hyggelig gratulasjon til Mammografiprogrammet som samme dag hadde publisert en omfattende rapport som viser gode resultater fra 20 års arbeid med mammografiscreening i Norge.

Bent Høie ønsker velkommen til Nordisk mammografiscreeningsymposium

Helseminister Bent Høie åpnet konferansen

Et av de sentrale temaene som ble diskutert på symposiet var hvor langt kunnskapen egentlig er kommet når det gjelder å stratifisere mammografiscreeningprogrammene for å oppnå enda bedre balanse mellom fordeler og ulemper ved screeningen.

Er det i dag, ut fra en kombinasjon av ulike risikofaktorer, mulig å plukke ut kvinner som har en høyere eller lavere risiko for brystkreft for å invitere disse hyppigere eller sjeldnere til screening enn dagens opplegg som er to års mellomrom for alle?

Eller finnes det grupper av kvinner som ville hatt nytte av å screenes med andre modaliteter i tillegg til, eller i kombinasjon med, vanlig digital mammografi?

Konklusjonen på dette er foreløpig at det fortsatt er behov for mer kunnskap om de ulike risikofaktorene, hvordan de kan endre seg over tid hos den enkelte, og hvor treffsikre ulike modaliteter i screeningen er for å oppdage brystkreft.

Først når mer kunnskap foreligger kan vi være sikre nok på at eventuelle omlegginger av mammografiscreeningprogrammene vil gi økt nytteverdi for kvinnene.

 

Deltakerne på Nordisk har kaffepause

Pause i programmet under Nordisk mammografisymposium

Et annet høyst aktuelt tema som ble løftet fram på symposiet, var utfordringer rundt oppdagelsen av sovende eller saktevoksende brystkreftsvulster i mammografiscreeningen, noe som ofte kalles overdiagnostikk.

Temaet ble belyst ut fra både epidemiologiske, biologiske, genetiske og molekylære perspektiver, og synliggjorde at det fortsatt er et stort behov for å forstå mer av disse svulstene, hvilket omfang de har, hvordan de utvikler seg og bør behandles, og hvordan de eventuelt skal kunne skilles biologisk fra de svulstene som er utvikler seg og kan ta liv.

Blant de utfordrende punktene som ble fremhevet med disse saktevoksende svulstene, var hvordan biologien er et kontinuum som gir usikkerhet og variasjon i eventell kategorisering av brystkreftsvulstene.

På tilsvarende måte ble det også fremhevet hvordan de valgene som tas i de statistiske beregningene som brukes for å anslå omfanget av slike sovende eller saktevoksende svulster også innebærer variasjon og usikkerhet i estimatene som kommer ut. 

Utdeling av Mammografiprogrammets 20-årsrapport

En rapport med 20 års resultater fra Mammografiprogrammet ble publisert på symposiets første dag

 

Oslos borgermester Marianne Borgen samtaler med mammografirepresentanter

 

Deltakerne på symposiet fikk i tillegg til det faglige programmet også oppleve en svært hyggelig sammenkomst i Rådhuset i Oslo med borgermester Marianne Borgen som vertinne.

Det ble også en flott konferansemiddag hvor den store og hyggelige overraskelsen var at fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, dukket opp på middagen for å dele ut Kongens fortjenestmedalje til radiolog og professor emeritus Per Skaane fra Brystdiagnostisk senter i Oslo for hans mangeårige arbeid og pionerinnsats i Mammografiprogrammet og innen mammografiscreening internasjonalt.

Fylkesmann Svarstad Haugland fester Kongens fortjenestemedalje på Per Skaane

Radiolog og professor emeritus Per Skaane får Kongens fortjenstmedalje

Neste Nordiske symposium i Sverige

Mammografiprogrammet og Kreftregisteret har nå gitt stafettpinnen videre til Sverige, som har tatt på seg å arrangere det 9. Nordiske mammografiscreeningsymposiet.

Informasjon om tid og sted for dette vil bli annonsert  senere.

 

Sist oppdatert 11.11.17