Mammografikonferanse

Velkommen til konferanse om screening og diagnostikk av brystkreft i Oslo 27. og 28. mars 2019!

Oppdatert 19.3.2019

www.mammografiprogrammet-konferanse.no

Kreftregisteret og Mammografiprogrammet arrangerer konferanse om screening og diagnostikk i Oslo 28. og 29. mars. Nær 200 deltakere er påmeldt, og vi har fortsatt noen ledige plasser.

Se konferansesiden for oppdatert informasjon om påmelding, program og praktisk informasjon.

Konferansen er spesielt rettet mot de som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk i Mammografiprogrammet, men er også åpen for andre interesserte.

Blant temaene som vil bli presentert:

  • Overdiagnostikk og overbehandling av brystkreft
  • Nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening
  • Ferske forskningsresultater fra Mammografiprogrammet
  • Maskinlæring og kunstig intelligens i mammografiscreening
  • Bildekvalitetens betydning
  • Radiologisk kvalitet i Storbritannia og Norge
  • Faggruppenes arbeid med å videreutvikle mammografiscreeningen i Norge
  • Status og potensiell rolle for tomosyntese innen brystkreftscreening og –diagnostikk
  • Immunterapiens rolle i framtidig brystkreftbehandling